בע"ה א' חשון תשע"ח
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

ואת הכוכבים

הכוכבים, שהינם משל לנשמות ישראל, דומים גם לשמש וגם לירח‬

  • ב' אייר תשע"ה - 20:01 21/04/2015
גודל: א א א
הרשם לעדכונים מהבלוג שלי

פרשת בראשית ופירוש חז"ל על פסוקים אלו מתארים את בריאת צבא השמים. תחילה נבראים המאורות הגדולים, החמה והלבנה. לאחר מיעוט הלבנה, כשזו הופכת להיות המאור הקטן, ניתנים לה לעזר כל צבא השמים – הכוכבים.

השמש והירח הם אב טיפוס של משפיע ומקבל. השמש מאירה באורה העצמי שאותו היא מייצרת, בעוד הירח אינו גוף מאיר ואינו יוצר בעצמו. הוא מחזיר אלינו את אור השמש הנופל עליו בלבד (מה שגורם לתופעת הטבע של מופעי הירח בעלת המחזור החודשי). מפני כך הם משמשים במקומות רבים בתורה כמשל (ועל פי הקבלה – כמשל מדוייק) לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא הינו המשפיע היוצר את האור הרוחני ממנו ניזונים העולמות, וכנסת ישראל המקבלת אור זה זורחת מכוחו בעולמות (באופן רוחני, כמובן, אך בדרך שונה מאור ה'שמש').

ומהם הכוכבים?

כפי שהכוכבים נתפסים לעינינו אנו מוצאים להם מכנה משותף רחב יותר עם הירח מאשר עם השמש. טעות נפוצה היא לחשוב שהשמש מאירה ביום ואילו הירח זורח בלילה. לעתים הירח נמצא במרום דווקא בשעות היום (כמו למשל בעת הזו, סביב ראש חודש ומולד הלבנה), אך לגודל עוצמת אור השמש, אור הירח נבלע ואינו ניכר כלל. על כן אנו רואים אותו זורח בעיקר בשעות הלילה.

באופן דומה הכוכבים, נמצאים אי שם למעלה גם ביום וגם בלילה, אלא שבלילה הם נראים היטב (מלבד באזורים עירוניים בהם רמה גבוהה של 'זיהום אור') ואילו ביום אורם מחויר ביחס לאור השמש, ואינם נראים לעין (אלא באמצעות ציוד תצפית). אם כן נראה במבט ראשון שהכוכבים שייכים ללבנה יותר מאשר לחמה.

אולם, הכוכבים הנראים בשמים מתחלקים לשתי קבוצות שונות לגמרי זו מזו. הקבוצה הראשונה מונה 5 כוכבים בלבד, והם כוכבי הלכת השייכים למערכת השמש, שבאופן יחסי מרחקם מאתנו ומן השמש הוא מאותו סדר גודל של מרחק הירח או מרחקנו מהשמש. על כן, אותם כוכבים, שמצד עצמם אינם מפיקים אור, מחזירים אלינו את אור השמש, בדומה לירח.

הקבוצה השניה המונה אלפי כוכבים, מכילה כוכבים שמרחקם ממנו עצום. לשם השוואה, קרן אור היוצאת מהשמש מגיעה אל הארץ כעבור כ8 דקות ושליש וקרן אור היוצאת מן הירח מגיעה אלינו לאחר כשניה. לעומת זה, קרן אור היוצאת מאותם כוכבים רחוקים זקוקה לשנים רבות – עשרות ואפילו מאות שנים – כדי שאורם יגיע אלינו. האפשרות היחידה לראות במרחק עצום שכזה היא כאשר הוא מייצר אור משל עצמו בכמות דומה לאור השמש. במילים אחרות: מבחינת יכולות ההארה, כל אחד מאותם כוכבים בשמים הינו יצרן אור אדיר, מסדר גודל של השמש.

על כן, במחשבה שניה נראה שיותר מתאים לשייך את הכוכבים כדומים לשמש יותר מאשר כדומים לירח. אכן, זה וזה אמת. הכוכבים אכן דומים לירח – מפני שהם ניתנו לירח לסייע לה בממשלת הלילה, אך הם ניתנו לה כדי להפיס את דעתה על שנתמעטה, ועל כן ניתנו לה הכוכבים הדומים לשמש מצד טבע קיומם ואורם.

כה יהיה זרעך

אם אמרנו קודם שהשמש היא משל מדויק ביחס לקדוש ברוך הוא והירח הוא המשל כלפי כנסת ישראל (הלא היא השכינה הקדושה) – את מי מייצגים הכוכבים? מבואר בחסידות שאותם כוכבים שנמסרו ללבנה לעזר הינם כל נשמות ישראל היורדות אל תוך העולם ומאירים אותו בעבודתם. לאברהם אבינו נאמר "הבט נא השמימה וספור הכוכבים.... כה יהיה זרעך". כאשר ישראל עושים רצונו של מקום אזי הם משולים לכוכבים, וזאת מפני שאז הם מתדמים לבוראם. הקדוש ברוך הוא משול לשמש, וישראל הדבקים בה' משולים לכוכבים שהינם כמות עצומה של שמשות, שאך מפאת רוחקם נראים בעינינו כשמשות קטנות.

פסוקים רבים בתורה מתארים את הקדוש ברוך ואת כנסת ישראל כאב ואם לנשמות ישראל. כשם שבגשמיות הבן דומה גם לאביו וגם לאמו, כך נשמות ישראל דומים לקדוש ברוך הוא ודומים לשכינה. וכך גם במשל שלנו אנו מוצאים שצבא השמים – הכוכבים – שהינו משל לצבא הארץ – נשמות ישראל – דומה לאביו – השמש, ודומה לאמו – הירח. דומה לאביו בתכונותיו ומהותו, ודומה לאמו בהופעתו לעינינו.

תגובות (0) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

תגובות אחרונות

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 34 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד