דעה של הרב יוסי פלאי

יש לי מדינה אחרת

ה' שבט התשע"ז   01.02.2017 12:26
אם נרצה גם זו לא תהיה אגדה • דעה

אין לי עם אחר,

אין לי ארץ אחרת,

אבל יש לי מדינה אחרת.

 

היא בראש שלי ובלב שלי,

היא בראש ובלב של המוני יהודים,

היא בחלום-בחזון של אלפי שנות גלות,

למענה חזרנו אל הארץ הטובה הזאת.

 

במדינה הזו, האחרת, האמונה היא הכותרת,

אמונה בה' אחד, שבחר בנו ונתן לנו את התורה,

אמונה ביעוד של "ממלכת כהנים וגוי קדוש",

אמונה שכל העולם מצפה לקראתה.

 

במדינה הזו לא כולם שווים.

גבר הוא גבר ואשה אשה,

ויש ביניהם אהבה אמתית.

יהודי הוא יהודי ונכרי נכרי,

ויש ביניהם יחסי גומלין יפים.

אוהב הוא אוהב ואויב אויב.

 

במדינה הזו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

כל כך נכון וכל כך פשוט.

והמדינה היא כלי השרת להגשים זאת,

לכבוש ולבנות וליישב,

ולגרש כל צר ואויב.

 

במדינה הזו, "המשפט לאלקים הוא",

השופטים בענווה מנסים לכוון לדברי התורה,

והמנהיגים נאמנים לשולחיהם, עם ישראל.

 

במדינה הזו מתכוונים באמת ובתמים,

לפרוש את השטיח למלך המשיח,

ולבנות יום אחד את בית המקדש.

 

באמת, המדינה האחרת כבר כאן.

אם רק תרצו, גם זו לא אגדה.

 

מוקדש לעומדים באמונה בהר עמונה !

 

*

ואם תבקשו הבהרות, אז הנה:

מדינה מלשון דין,

היא הממסד והכללים המנחים אותו.

גם במדינה הנוכחית יש דברים טובים רבים,

ברוך השם שיש לנו אותה ולא דברים אחרים.

רק צריך להחליף את הראש.

לצייר היטב מה אנו כן רוצים,

לא להתבייש ולא להתכחש לעצמנו,

להיות נאמנים, חולמים, חוזים את מדינתנו.

תגיות: דרך חיים

הוספת תגובה

שלח

21 תגובות
21 ל13יהודי
י"א שבט התשע"ז
מה לעשות שהקב"ה ציווה אותך להניח תפילין? מה לעשות שהוא ציווה אותך ליטול לולב ולתת צדקה? אבל הוא לא ביקש ממך להחליט מתי מסתיימת הגלות ולחשוב שתביא גאולה בעצמך. גאולה היא התגלות אלוקית. גאולה זה מצב ש"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ". מצב רוחני שרק בורא העולם יכול ליצור. ורק לאחר הגילוי הרוחני הזה תוכל להיות ממשלה אמיתית בראשות המלך המשיח. המצב הרוחני יצור ויפעל את הטוב הגשמי. אבל המדינה שבה אתם חפצים לא תוכל להביא את הגילוי, אלא רק ה' יתברך. יש סדר ברור לגאולה. וזה לא הסדר. ממילא רק פעולות רוחניות, התחזקות וקירוב יוכלו להביא את ההתגלות האלוקית שתביא ממילא את המדינה שלה אתם מחכים.
20 ל11יהודי
י"א שבט התשע"ז
מה לעשות שהקב"ה לא דורש ממנו לחפש אלטרנטיבות, אלא לקיים את מצוותיו ותורתו באמונה. הקב"ה מחליט מה יהיה המצב בעולם ואנו צריכים להתפלל ולעשות פעולות רוחניות לקירוב הגאולה, אבל צריך להבין שפעולות גשמיות ובזבוז זמן ואנרגיות הם לא הפתרון למצב. נכון שכשהמדינה עושה נגד התורה מחובתנו לזעוק ולמחות, אבל מכאן ועד להתיימרות להביא בעצמינו את הגאולה... כתוב בפירוש בכל המקורות שהגאולה תגיע רק לאחר התגלותו של מלך המשיח, ומלך המשיח יבנה את בית המקדש, והוא יהיה משיח ה' ויגיע בשליחות הקב"ה. פעולות רוחניות כמובן פועלות את זירוז הגאולה, אבל להציע אלטרנטיבה?? הפתרון היחיד משיח בן דוד!!
19 מבטא היטב חלומם של רבים ל"תיהודי, דור שני לשואה
ח' שבט התשע"ז
18 צריך לשאוף להקמת סנהדרין. זה לכ"ע תלוי בנו.חגי פאהן
ז' שבט התשע"ז
סנהדרין לא תלויה במלך. גם לפני ואחרי שהיה מלך סנהדרין היתה. אם אנחנו צועקים שהכל צריך להתנהל על פי התורה, צריך להגדיר מהי התורה בתוך כל המחלוקות והמנהגים שישנם היום.
הסנהדרין תהיה המכריעה. ואז השאיפה ברורה ומכוונת יותר.
17 תגובה לדברי מלכימאיר
ז' שבט התשע"ז
הזכרת פגמים כואבים הקיימים בציבור הדתי היום שבגללם את סבורה שלא תיתכן גאולה באתערותא דלתתא כיום
ממש על זה נאמר בחסידות שמאמר הגמרא "אין ישראל נגאלים אלא בתשובה" כולל גם את הצדיקים. עבודת התשובה היא לא רק התחזקות כלפי שמיא, אלא גם תשובה על החטא המרכזי שבגללו גלינו מארצנו חטא השנאת חינם.
תיקון החטא הזה הוא התשובה של הצדיקים ותיקון זה יכול לבוא רק מלמטה, לא רק באהבה רוחנית, אלא בבניית הכלים שעל פיהם נוכל להסתדר יחד.
אם נרצה - הפירוד הקיים בציבור הדתי הוא דווקא בגלל הניתוק של התורה מהעיסוק בעולם הגשמי.
כדאי לעיין בספר "בעיתה אחישנה" עמוד קע
16 לכל המגיבים כנגד דברי,מלכי
ו' שבט התשע"ז
אני טענתי וממשיכה לטעון, אין ביכולתנו להקים אלטרנטיבה.
במידה והשלטון יעבור לדתיים-חרדיים עם כל המחלוקות הרוחניות, מלחמות הכוח, האינטרסים והקומבינות, יש מצב שמצבנו הלאומי יהיה גרוע יותר מהשלטון החילוני. אין שום הנהגה, כל הזרמים הדתיים-חרדים מפורקים לתת זרמים (הרב עובדיה זצ"ל היה המנהיג האחרון שזכה לאחד ציבור ענק סביבו ללא עוררין). אין מי שמסוגל להקים שלטון רוחני עוצמתי המכוון לה' והמאחד סביבו את כל העם על פלגיו אלא שליח אלוקי שכל הרבנים/אדמורים יהיו מוכנים להתבטל אליו ולהתאחד סביבו.
לא היה בכוונתי לומר שאין מה לעשות כלל. העשייה העיקרית לע"ד היא לעשות הפצות וקירוב, לעורר את לב העם לחזור בתשובה, לרצות להמליך את ה', לצפות למשיח ולזעוק לה', כמו שנאמר במשנה - ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים.
15 המומה מהתגובות לדברי מלכי.רוני ציון
ו' שבט התשע"ז
הגמרא במסכת סוטה מדברת בדיוק על התקופה שלנו.תקופת חוסר אונים של ואקום שנוצר שאמור להביא אותנו להכרה שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים.גם עמ"י במצרים לא הביא את משה ולא הוא בחר בו אלא ה' שלח אותו לאחר שעלתה שוועתם וצעקתם של ישראל אל השמיים.מעבר לצרות שמביאה ממשלת הזדון הזו עם בית המשפט יש צרות נוראות שהחלפת שלטון אינה מועילה.צריך ישועה ניסית לכל מה שקורה כאן.הקב"ה משתוקק שנזעק אליו.כמובן שיש לעסוק בקירוב עמ"י בחסד,בלימוד תורה ,ביישוב הארץ ולהלחם בכל עוולה שנעשית.אין הכוונה לשבת בחיבוק ידיים מוחלט אלא שיש לקרוא את המציאות הלא נורמלית ולהבין שהגיע הזמן לגאולה השלמה.
14 למלכימלכות
ו' שבט התשע"ז
החלום להביא את המשיח יתגשם אם אנחנו נביא אותו. כמו שלא"י אנחנו מאמינים שצריך לעלות ולא לחכות לכנפי הנשרים של ה', ככה גם לגבי הגאולה.
ה' רוצה לגאול אותנו ובשביל זה הוא נותן לנו כוחות כדי שאנחנו נפעל במציאות. הוא יכול לגאול אותנו בזבנג וגמרנו אבל כנראה שהוא רוצה מעורבות שלנו בתהליך, שזה יבוא ממנו. הנקודה זה להשתמש בכוחות המשיחיים שה' נותן בכל אחד ממנו ולפעול איתם כדי להביא גאולה.
(כמו שבדורנו הקשר בין איש ואשה הוא עם מקום לרצון של האישה יותר מאשר בעבר.)
13 לכל מי שטען שאין מה לעשות, חוץ מאשר לחכות למשיח-יהודי
ו' שבט התשע"ז
לא אניח תפילין, כי ה' לא הביא לי אותם.
לא אטול לולב, עד שייפול עלי משמיים.
לא אתן צדקה, כי ה' יעזור לשני בלעדיי.
לא אעמיד מלך, כי רק משיח יפתור את הבעיות.
אמונה לא סותרת עשיה מתוך ביטחון, ולסמוך על ה' אין פירושו לשבת בחיבוק ידיים.
12 יפהפהגדי בן זמרה
ו' שבט התשע"ז
יפהפה
11 נכון שצריך להתפלל על משיחעודד
ו' שבט התשע"ז
אבל צריך גם עשייה - מחאה, הצהרת כוונות והצעת אלטרנטיבה. לבג"ץ לא אכפת שנתפלל כל היום על משיח ובינתיים הוא יחריב ח"ו כל מה שאפשר.
10 לענ"ד- הרב פלאי הנכבד והיקר- מתכוון- שאכן נכוון למילות התפילה-! :-)david
ו' שבט התשע"ז
כפי שחכמינו חיברו:
השיבה שופטינו כבראשונה... מלך אוהב צדקה ומשפט.
את צמח דוד עבדיך... מצמיח קרן ישועה.
וְהָשֵׁב הָעֲבודָה לִדְבִיר בֵּיתֶךָ...הַמַּחֲזִיר שְׁכִינָתו לְצִיּון.
ותן חלקינו בתורתיך.
הרב פלאי מבקש שתפילתינו אכן תהיה תפילה!
"לצייר היטב מה אנו כן רוצים"
"להיות נאמנים, חולמים, חוזים את מדינתנו"
ובפשטות (פשטות היא שיא התחכום, ל' דה וינצ'י):
להתפלל...
9 הדברים של מלכי הם דברי אמת.רוני ציון
ו' שבט התשע"ז
החלפת השלטון בהנהגה אמונית אינה הפתרון .ה' קורא לנו להשתוקק ולכסוף רק אליו הן בפן הלאומי והן בפן הפרטי .תכיפות הצרות הפרטיות הבעיות הרוחניות והלאומיות מחייבות אותנו לזעוק אל ה' ולהרגיש כדברי הגמרא ש"אין לנו על מי לסמוך אלא רק על אבינו שבשמיים "וכל ניסיון אחר לעקוף את הפתרון האבסולוטי שאין עוד מלבדו הוא בזבוז זמן יקר שכן ככל שנרבה בתפילה ובזעקה כך הגאולה תבוא מהר יותר.
8 מאמר מצוין חוץ מהסוףיוסי
ו' שבט התשע"ז
אנו בגלות בארץ ישראל. שלטון יהודי שכופר באמונה היהודית ובארץ ישראל ובז לכ-ל ערכי הנצח של העם היהודי. אנו רוצים משיח עכשיו!
7 אכן חלום נפלא, אבל במחילה, חבל על הזמן...מלכי
ו' שבט התשע"ז
לע"ד אין מי מאיתנו שיכול לעשות זאת, גם לא ת"ח זה או אחר. אלא רק מלך המשיח בלבד.
החלום הגדול שלנו הוא - לא עוד דמוקרטיה, ולא עוד פוליטקאים כאלה ואחרים , מתוקנים פחות, מתוקנים יותר. אנו חולמים בגדול על מלכות בית דוד!!!
היחיד שיכול לאחד את עם ישראל על פלגיו הרוחניים השונים, היחיד שיכול לתת איזונים מכוונים לרצון ה' באמת בין רוחניות וגשמיות - הוא מלך המשיח שיתגלה כשליח ה', שיצמיח את מלכות בית דוד. במחילה, חבל, חבל על בזבוז אנרגיות, חבל לשוב ולפתח צימאון לעוד שלב ביניים, אנא בואו נתאחד ונזעק לה'. זהו, יש קיבוץ גלויות, יש בנין חומרי, אנא הצמח לנו בקרוב את הבניין הרוחני הנצחי של מלכות בית דוד שבראש המלכות יהיה שליח ה', המשיח. "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח". גם גאולת מצרים התחילה לאחר "ויזעקו", נראה שכך יהיה גם בימינו. במהרה בימינו אמן.
6 יפה מאוד!ג'
ה' שבט התשע"ז
ישר כח!!
5 למה היישור קו בסוף המאמר??אבישי
ה' שבט התשע"ז
למה לא לומר בריש גלי את האמת - זה גלות בתוך ארץ ישראל. הסתרה שבתוך הסתרה. "מלכות הזלה אשר טוב סופה מקיומה"(וזה לא אמר רב מחבד אלא הרב כהנא)
4 הלוואי ל"תיאיר
ה' שבט התשע"ז
3 זה הזמן! ל"תמשה
ה' שבט התשע"ז
2 בקרוב בימינו!אני
ה' שבט התשע"ז
מרגש לקרוא.
פנימי ואמיתי!
כ"כ חי וממשי!
1 ישר כח! ל"תאיתיאל
ה' שבט התשע"ז
הרב יוסי פלאי

הרב יוסי פלאי

יו"ר המועצה בתנועת 'דרך חיים'

תוכן פרסומי

הרשמה לאתר

הירשמו במהירות ובקלות לקול היהודי
ותיהנו ממגוון שירותים מיוחדים באתר.
* * * מין * בדקו זמינות
בין 3 ל-20 תווים
*
תישלח אליך הודעה המאשרת כתובת זו
* סיסמא
בין 6 ל-20 תווים

אני מסכים לתקנון האתר

אני מעוניין לקבל מידע על חידושים ואירועים מיוחדים

*

שדות חובה

הרשם

התחברות לאתר

סיסמא שכחת סיסמא? התחבר

איפוס סיסמה

כדי לקבל סיסמה חדשה, אנא הכנס דוא"ל איתו נרשמת לאתר:

שלח