בע"ה י"ג סיון תש"פ
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

מאמר דור ה-G. דור נוער הגבעות

  • יצחק נתיב
  • כ"ה תשרי תש"פ - 19:41 24/10/2019
גודל: א א א
יצחק נתיב
יצחק נתיב
הרשם לעדכונים מהבלוג שלי

"חלילה לנו למעט אף בכל שהוא את קשר האהבה לכל יראי ה' חושבי שמו, באיזו מידה שהיא, וגם דילוגם ושגיאתם... מעוררת בנו אהבה וידידות פנימית". (אגרות הראיה ב עמוד עג)

"עלינו להמשיכם בחבלי אהבה והתקרבות וסבלנות גדולה, שהוא יותר קרוב להצליח מדרך האיבה והתהלכות בזעם". (אגרות הראיה ב עמוד קסא)


רוקד איתם
צעירים פרועים
כל אחד והסולו שלו
ושומע בתוכי
ומסביבי
ביקורת על הסיגריות
השיח הדיבור הביגוד
והריח, אוי הריח.
והריקוד לא נרקד, הגיל עושה את שלו.

מחפש מעגל ואיין והמוזיקה קורעת את האוזניים
ובתוך האורות  המסתובבים והטראנסים
נזכר במאמר הדור
ובמסע המושבות כשהרב לבש בגדי חלוץ
ונכנס למחול סוער עם חלוצים  מיישבי ארץ.
והרב קפץ למחול וטבל בקדושת ישראל שסביבו 
ואומר מקווה ישראל ה' הוריד בגדי זהב ולבש בגדי לבן
חולצה פרומה רוסית 

אמרתי אני בליבי למקטרג שבתוכי הס
וקפצתי וטבלתי בתוך דבוקת חבר'ה 
ונתעליתי ונסתפגתי מהם ובהם
מקווה ישראל ה'.

ושמעתי בקפיצתם ובפיזוזם תפילה וצמאון לא-ל חי
וראיתי שלהבת להבת עולה מאליה
ובינותי לדור חדש ומאמר דור חדש.
דור שכולו בקשת העצמי ובקשת חווית קודש 
דור שמלבר כולו חייב לרקוד סולו
ומלגאו כולו זכאי בכאב חד ופולח על גאוות ישראל
ומחובר הוא לבתי גוואי שבמסתרים תבכה נפשי מפני גווה מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעכו"ם
והגאווה הזאת ששורשה קודש לעיתים מתגלה בחיספוס נערי
ובגבהות לב שלא במקומה.
אך בדרכו של הרב הראי"ה
נראה את הטוב הצפון 
כי "הננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום"
לית שמאלה בהאי עתיקא כולא ימינה

הרב בראיית הטוב קירב בזכות מצוות ישוב הארץ חלוצים שרמסו ברגל גאווה כל קודש. 
על אחת כמה וכמה שמצווה לראות הטוב ולבנות ארמון התורה ממעל לה על נוער הגבעות המיישב ארץ, שומר מצוות ומחובר אל הקודש.

מה כואבת האומה את הדנים
את נוער הגבעות לחובה
ואל הטוב הצפון לא יביטו
ולא יראו את אור הישועה החופשי הבוקע מפיזוזי הנערים.
ויש סוחרי שביעית אשר מפקיעים קדושת הארץ
באומרם תנו לנו אחד מכם ונפנינו. סוחרים בסחר חליפין בכביש בעד מעון ובגבעה בעד גבעות  ובגבעות בעד ישוב. 

וכפר מימון נצרב בליבנו
וקול דמי ארצנו זועק אלינו מן האדמה
ויש שומע 
בדור יקום וחי 
ישיר ליופי וחיים
וידבק מנודה מוכה ומושפל 
בגבעות סחופות רוחות ללא חשמל ומים
וישמעאל מצחק בנערים
העומדים דומם מול עמלם
גבעה בית ודיר הרוס
בידי אחים לובשי מדים
וחושקים שפתיים
ומתחשלים עצבי ברזל
לעמוד במעצרי שווא 
טילטולים חקירות צורך ללא צורך
צווים מנהליים מכל הסוגים ללא דין ומשפט צדק

ודבקים בארץ כסם חיים
וטעויות קורות 
טעויות גדולות  המצריכות לעיתים יד אוהבת מכוונת 
ואולי גם יד נוזפת

אך לשונות רעות המתכבדות בקלון חבירם 
מתוך "אחריות כבידה" "ציבורית"
תוקעות סכין ומתירות דם
ומצדיקות סזון של חקירות ועינויים
ומכות כי כך סתם וגז מדמיע

והכתובת של נער גבעות עברי הרוג מכדור 
של בעל תפקיד ודרגות מוסת

זועקת

תגובות (11) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 14 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד