בע"ה ג' סיון תש"פ
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

תורת הגזע היהודית

היהדות היא אכן גזענית. אך לא כזו שעופר כסיף התכוון אליה. על ההבדל הדק בין גזענות שייצרה גטאות ומחנות השמדה לזו שנועדה לקחת חלק פעיל בתיקונו שלעולם

  • ישי אביעזר
  • י"א אייר תשע"ט - 11:39 16/05/2019
גודל: א א א
ישי אביעזר
ישי אביעזר לומד ומלמד בישיבה הרמה בקריות קריית שמואל חיפה

היהדות היא גזענית. נקודה. צדק חבר הכנסת מטעם חד"ש תע"ל עופר כסיף בנאומו הראשון בכנסת.

הוא קרא היטב ולמד כראוי את הענין העקרוני של תורת הגזע היהודית. הוא הבין והדגיש בדבריו שהרב קוק היה גזען.

כבן נאמן לתורת הגזע היהודית, הצליח הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ללבן ולחדד את התורה הזאת, ופרסם אותה ברבים.

כסיף למד על הפניה האלוקית לאברם העברי שהיתה התחלת היצירה היהודית בעולם, והסיק את המסקנות הברורות והפשוטות מתוך הדברים: "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה".

הוא הבין שהבורא בחר באברם העברי מעבר הנהר, לפתוח דף חדש בהיסטוריה העולמית. אין עוד אדם כזה, ואין עוד אומה כזאת שתצא ממנו. יכולה להיות רק אומה אחת שתעמוד בראש האומות, כראש ממשלה, כנשיא אלוקים וכ"שום תשים עליך מלך".

להבנתו של כסיף תורת גזע היא הרס וחורבן האנושות, כפי שעשו הנאצים במלחמת העולם.

אך תורת הגזע היהודית לא רק שונה מתורת הגזע הנאצית, אלא שהבורא קובע כבר באמירתו הראשונה לאברם העברי ומודיע לו: "ונברכו בך כל משפחות האדמה".

גוי גדול בינלאומי תפקידו הוא ברכה לאנושות ולא קללה. ברכתו האישית אינה לעצמו כי אם לכלל האומות. הראש תפקידו לכוון ולהדריך, להאיר ולנתב את הדרך.

כסיף הנאמן לסוציאליזם המרקסיסטי, מתקשה להבין את הכיוון הגזעי הישראלי כפי שהבורא בעצמו מנסח: "ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו שמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".

שני תפקידים מוטלים על אברהם ועל צאצאיו: גוי גדול שמביא ברכה לאנושות, וחינוך הבנים לצדקה ומשפט בדרך ה'. את ההוראה הזאת מביאה התורה לפני חורבן סדום. היא מדגישה את הייעוד הישראלי לדורות עולם.

אך מיד לאחר מכן היא מפרטת באריכות, את יחסו של אברהם לאנשים רעים וחטאים לה' מאד, ואת תפילתו ובקשתו להצילם.

אנשים רעים וחטאים, אינם רעים וחטאים לאברהם, הם רעים וחטאים לה'. אברהם עומד בתפילה עליהם בהבנתו שזו אחריותו וזהו תפקידו. לא בכדי הוחלף שמו לאברהם "כי אב המון גויים נתתיך". להיות אבא לאנושות זה מחייב.

יש להבדיל בין תורת גזע שתופסת שלרעים וחטאים לדעתה אין זכות קיום, לתורת גזע שמלמדת שרעים וחטאים צריך לחנך ללכת בדרך ה' ולהתפלל עליהם.

כסיף יודע לצטט מדברי הרב קוק את האמירה איתה הוא מזדהה: "ראויה האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התיגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם". אך באותה נשימה הוא גם מוסיף, שמשנתו של הרב "נגועה הייתה מיסודה בתורת גזע מבישה, ששמה לה את הקולקטיב היהודי כעליון על פני שאר העמים, כראשון בהיררכיה מדומיינת".

מה מביש לדעתו של כסיף בתורת הגזע היהודית? 'ששמה את הקולקטיב היהודי כעליון על פני שאר העמים' כדבריו. אכן תורת גזע היא דבר נורא לאנושות כפי שראינו במלחמת העולם השניה. תורת גזע כזאת דינה להיכחד מן העולם. ברם זו אינה תורת הגזע היהודית.

הקולקטיב היהודי העליון על פני שאר העמים, הוא תפקיד שהבורא הטיל על אברהם.

להיות לאור גויים היה ניסוח נבואי של התפקיד הזה. אור וטוב, חינוך להכרה במלכות שמים, ברכה וגילוי שם שמים בעולם, הוא התפקיד הגזעני של עם ישראל.

לא יכולים להשתמש בטרמינולוגיה בינלאומית כדי להגדיר את הגזענות הישראלית. גזענות בינלאומית היא "חסד לאומים חטאת". היא גמילות חסדים אינטרסנטית, העטופה בצביעות ונגועה בנגיעות פוליטיות.

מלך פלישתים המגרש את יצחק "כי עצמת ממנו מאד", יודע לחבור אליו בהתיפיפות פוליטית במסווה של חסד. על שאלתו של יצחק "מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם", הוא יודע לענות בלי להתבייש ובלי להסתיר: "ראו ראינו כי היה ה' עמך.. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום".

על יצחק היה להבין את החסד הגדול של מלך פלישתים, על הגירוש בשלום שלא עלה בחיי אדם. איזו גדלות מוסרית.

חוקת הגזע היהודית לא נוצרה כדי לשלוט ולהשתרר, להכחיד ולהשמיד.

עניינה הבינלאומי להתוות דרך ולגלות מלכות שמים בעולם. מי שמכם? מי שבראנו, ומי שברא את העולם.

כסיף לא מבין את ההבדל בין תורת גזע שהומצאה בידי אדם, לתורת גזע שבראה את העולם. קשה להאשים אותו, כי הוא לא התחנך על היסודות של תורת הרב קוק.

ההוראה האלוקית למחות את עמלק מתחת השמים, עניינה אחד ויחיד: אם לא תשמידו את הרשעה הזאת מעל פני האדמה, היא תשמיד אתכם מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד.

הציווי לשאול המלך להכות את עמלק מאיש ועד אשה מנער ועד זקן משור ועד שה מגמל ועד חמור, עומד מול המשרפות של אושוויץ. לשור ושה של גרמניה הנאצית, לא יכול להיות זכו תקיום מול תאי גזים במיידנק ובטרבלינקה.

תורת הגזע היהודית ידעה לנסח בבואה לארץ כנען אחרי שואת מצרים, שעממי כנען יכולים להישאר בארץ בתנאי שיקבלו עליהם את השלטון הישראלי. מי שלא רוצה להיכנס תחת העול הזה יכול לפנות למקום אחר.

חיילים יהודונאצים, בביטוי החרפה הנודע, הפכו את מחנות הפליטים למחנות השמדה? אפשר להצביע על יהודי אחד שנהג בגרמניה כלפי השלטון הנאצי, כפי שנוהגת האוכלוסיה הערבית בשכם ברמאללה ובחברון כלפי השלטון הישראלי?

יהודים בפולין אוסטריה צ'כוסלובקיה צרפת ומקומות אחרים, ירו על הצבא הנאצי או על אזרחים ברחובות? יהודים הניחו מטעני חבלה בריכוזים גרמניים? צבא נאצי היה מגיב ב'הקש בגג' בגטו וורשה?

התורה שלנו שניתנה בסיני ניתנה לעם גזען, שמטרתו היא "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".

את הגזענות הזאת זיהה כבר אלפי שנים לפני כסיף נביא הגויים, וידע להגדיר בנבואתו טוב יותר מכל אחד אחר את תורת הגזע היהודית. עם לבדד הוא עם שאין כמוהו בעולם. הוא מעבר אחד וכל העולם מן העבר השני. לא כהתנשאות והשפלה כהבנת כסיף, אלא כהארה והטבה. הכחדה והשמדה, רצח עם ותאי גזים, הם פחד מפני האמת. התורה הנאצית הבינה וידעה ללא כל ספק, על הריקבון המצחין הפושה בה. היא פחדה מפני המוסר והחמלה היהודיים, ומפני ההומאניות היהודית שנצרבה בעם הזה מאז שעבוד מצרים.

התורה היהודית חוזרת ומשננת פעמים רבות את המילים "זכר ליציאת מצרים", כדי להזכיר ולהדגיש, שביישנים רחמנים וגומלי חסדים יהודיים נולדו בגלל מצרים, וחינכו לאור זה את הדורות הבאים. מטרת השעבוד היתה עם בינלאומי שנצרבה בו חמלה ורחמנות בשואה המצרית. האות על היד במצרים הפכה למספר על היד בגרמניה. הייעוד הישראלי לא התחיל במצרים ולא נמשך בגרמניה. זה יעד עולמי מבריאת העולם, שאותו שרו על ים סוף: "תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך". השואה המצרית הביאה לארץ ישראל, והשואה הגרמנית הביאה גם היא את העם הזה לאותו מקום. ההמשך יבוא במהרה בימינו: מקדש ה' כוננו ידיך.

 

תגובות (12) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


7 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 13 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד