בע"ה ו' סיון תש"פ
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close
עד היכן מגיעה תפילה בכוונה?

עד היכן מגיעה תפילה בכוונה?

פרק נוסף מקונטרס אחרון בספר התניא • תניא יומי לכ"ט חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • כ"ט חשון תשע"ז - 30/11/2016
ההבדל שבין תורה לתפילה כשאינם בכוונה

ההבדל שבין תורה לתפילה כשאינם בכוונה

על תורה ותפילה עם מחשבות זרות ובכוונה ראויה • תניא יומי לכ"ח חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • כ"ח חשון תשע"ז - 29/11/2016
מה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה?

מה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה?

תורה שבעל פה מגלה את הרצון העליון והיא עטרת וכתר לתורה שבכתב • תניא יומי לכ"ב חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • כ"ב חשון תשע"ז - 23/11/2016
פיטרת הצדיק מכפרת כפרה אדומה

פיטרת הצדיק מכפרת כפרה אדומה

אגרת תנחומים ששלח בעל התניא לרבי לוי יצחק מברדיטשב • תניא יומי לט"ז חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • ט"ז חשון תשע"ז - 17/11/2016
מה שקורה כאשר צדיק נפטר מהעולם

מה שקורה כאשר צדיק נפטר מהעולם

נשמתו של הצדיק עולה למעלה, ומשפיעה את פירות עבודתו הרוחנית לתלמידיו • תניא לט"ו חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • ט"ו חשון תשע"ז - 16/11/2016
אורו של הצדיק נמשך לאלו ההולכים בדרכיו

אורו של הצדיק נמשך לאלו ההולכים בדרכיו

כאשר הצדיק נפטר, מגבולותיו סרות והשפעתו נמשכת בכל העולמות • תניא לי"ד חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • י"ד חשון תשע"ז - 15/11/2016
הצדיק משפיע אמונה, אהבה ויראה

הצדיק משפיע אמונה, אהבה ויראה

בעל התניא מסביר כעת לעומק את התנוחמיו על פטירת הצדיק מויטבסק

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • י"ג חשון תשע"ז - 14/11/2016
צדיק שנפטר משפיע בעולם יותר מבחייו

צדיק שנפטר משפיע בעולם יותר מבחייו

חיותו של הצדיק ממשיכה גם לאחר פטירתו, אך מה קורה עם החלק הגשמי?

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • י"ב חשון תשע"ז - 13/11/2016
היום מבררים את הרע - לעתיד מגלים וממשיכים אור

היום מבררים את הרע - לעתיד מגלים וממשיכים אור

בזמן הגלות עיקר העבודה היא 'הבירורים' ולעתיד לבוא 'ייחודים' • תניא ליום י' חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • י' חשון תשע"ז - 11/11/2016
הלכות איסור וטומאה יצטרכו גם בזמן המקדש

הלכות איסור וטומאה יצטרכו גם בזמן המקדש

בעל התניא ממשיך להוכיח כי לעתיד לבוא נזקק ללמוד גם את תורת הנגלה • תניא יומי לז' חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • ו' חשון תשע"ז - 07/11/2016
התורה כולה - "עץ חיים היא למחזיקים בה"

התורה כולה - "עץ חיים היא למחזיקים בה"

בעל התניא ממשיך להסביר את חשיבות הלימוד של כל חלקי התורה, תורת הנגלה ופנימיותה • תניא לה' חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • ה' חשון תשע"ז - 06/11/2016
מה ילמדו לעתיד לבוא?

מה ילמדו לעתיד לבוא?

באיגרת זו מתחיל בעל התניא בשאלה האם ילמדו לעתיד לבוא נגלה של התורה או רק את פנימיותה? • תניא יומי לד' חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • ד' חשון תשע"ז - 05/11/2016
האם השכינה שורה על גוי המפריע בתפילה?

האם השכינה שורה על גוי המפריע בתפילה?

תניא יומי לב' מר-חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • ב' חשון תשע"ז - 03/11/2016
לקבל חיות בסבר פנים ולא 'כלאחר יד'

לקבל חיות בסבר פנים ולא 'כלאחר יד'

ההבדל בין קבלת החיות האלוקית ליהודים ולאלו שאינם יהודים • תניא יומי לא' חשוון

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • א' חשון תשע"ז - 02/11/2016
מדוע בתפילה יש להוציא את המילים מפיו?

מדוע בתפילה יש להוציא את המילים מפיו?

כוחות הנפש של האדם מקבילות לספירות העליונות אצל הקב"ה • תניא יומי ל-ל' תשרי

לימוד יומי
 • יוסף חיים שפירא
 • ל' תשרי תשע"ז - 01/11/2016

האינתיפאדה המושתקת


2 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 7 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד