בע"ה ט"ו תשרי תשפ"ב
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

המלצות לנגיף הקורונה - לעשות תשובה

בשיעור שמסר בליל חג הפורים, לימד הרב יצחק גינזבורג התבוננות פורימית בהתמודדות עם נגיף הקורונה: תשובה על תאוות האכילה, חיזוק במצוות מזוזה, הוספה בלימוד תורה וריבוי צדקה

  • ט"ז אדר תש"פ - 13:55 12/03/2020
גודל: א א א

בשיעור שמסר בליל פורים הרב יצחק גינזבורג בישיבה בתל אביב, הוא לימד התבוננות פורימית בהתמודדות עם נגיף הקורונה הפוקד את העולם כולו.

בהתבוננות, שחלקה מובאת כאן לפניכם, מביא הרב מספר מצוות ועניינים ביהדות בהם יש להתחזק בימים אלו. "התייחסות נכונה למגפה תשמור עלינו ותעשה אותנו מופת בעיני אומות העולם – ביחס נכון לרצון ה' ובשמירה לה נזכה – ואזי "מעז יצא מתוק" והמגפה תהפוך להיות אחד מסימני הגאולה החיוביים",  אמר הרב גינזבורג.

המלצת משרד הבריאות לנגיף הקורונה – לעשות תשובה

"בעקבתא דמשיחא יש תופעות שונות שהן מסימני הגאולה – חלקן תופעות טובות גם למראה עינינו וחלקן תופעות שנראות לנו שליליות. נגיף הקורונה המתפשט בעולם – איום בין-לאומי, שדורש התייחסות ממדינות שונות – גם הוא מסימני הגאולה. באופן פשוט, חשש ממגיפה עולמית הוא מהתופעות השליליות של עקבתא דמשיחא, אך גם הוא יכול להתהפך לאחד מהסימנים החיוביים של הגאולה. הא כיצד? אם בראש מהדורות החדשות ישמעו שהמלצות משרד הבריאות הן לחזור בתשובה – מתוך קריאת 'הסימנים שעל הקיר' שמסמן לנו ה' יתברך בנגיף הקורונה – יהיה בכך סימן של ימות המשיח, לישראל עצמם וכ"אור לגוים" לעולם כולו".

"מעבר לסימן הכללי של ה', שקורא לנו לשוב אליו, אחת הדרכים העיקריות כדי לקרוא את הסימנים של ה' היא התבוננות ש"ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא", ומתוך התבוננות בשם בו קוראים לנגיף ורמזיו בתורה אפשר לקבל שורה של הדרכות וסגולות עליהן ראוי למשרד הבריאות להמליץ".

"שאינו צלוי כל צרכו קוראו נא"

"יש שדרשו כי 'קורונה' רמוזה בלשונו של רש"י על "אל תאכלו ממנו נא" האמור בקרבן פסח – "שאינו צלוי כל צרכו קוראו נא". והנה, "על פי שנים עדים", גם המלה הראשונה – "שאינו" – בגימטריא קורונה. אכילת "נא", שאינו מבושל כל צרכו, מעידה על שקיעה בתאוות העולם ובולמוס אכילה לפני התקנת המאכל כדבעי (על דרך "אבר מן החי", שנאסר גם לאומות העולם). מקובל כי המחלה התחילה באכילת בעלי חיים במצב נא, ואולי אפילו כאבר מן החי, ולכן ההמלצה האלקית כאן להזהר מאכילה בהמית, משקיעה בתאוות העולם הזה, ולבשל את המאכלים כל צרכם".

מרים חלתה בצרעת והושמה בבידוד - "אל נא רפא נא לה" = קורונה

אחרי ההקדמה שנתן הרב גינזבורג, הוא החל ללמד התבוננות פורימית ברמזים למספר 367, הערך הגימטרי של קורונה, כנגד עשר הספירות ועשר כוחות הנפש וכן את הלקח-וההמלצה מכל אחד מהרמזים. כאמור, כאן אנחנו מביאים חלק מאותם רמזים.

"קורונה בגימטריא "שכל טוב" – שכל של תורה ("אין טוב אלא תורה") שעסוק במחשבות כיצד להיטיב לכל (ולא, חלילה, להיות "חכמים המה להרע"). עלינו להתחזק בלימוד התורה בכלל ופנימיות התורה בפרט, לימוד על מנת לעשות טוב – "טוב לשמים וטוב לבריות'". את הלימוד הזה מתאים הרב גינזבורג לספירת החכמה.

"בינה: קורונה בגימטריא "וירא מנֻחה כי טוב" (האמור בברכת יששכר). יששכר נמצא ב'בידוד מרצון' – הוא רואה שהטוב ביותר הוא לעסוק בתורה מתוך מנוחת הנפש (מתוך ראית השכר העתידי של עולם הבא, ותכנון חיי לאורו). בפרט מסביר הזהר ש"וירא מנֻחה כי טוב" היינו התורה שבכתב ו"ואת הארץ כי נעמה" התורה שבעל פה. עלינו להתחזק בלימוד התורה מתוך מנוחה, ובפרט להרבות בלימוד תורה שבכתב בימים אלה".

"דעת: "'זכור' ו'שמור' בדבור אחד נאמרו", ועל כך דרשו חז"ל "אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי" (והיינו ה"תרין עטרין" שבדעת, וד"ל). האותיות השונות בין "זכור" ו"שמור" הן זך-שם העולה קורונה. עלינו להתחזק בזכירת השבת ושמירתה". בספירת החסד אמר הרב, כי "קורונה עולה "כן צדקה לחיים". "צדקה תציל ממות" והסגולה הראשונה בזמנים בהם יש להרבות זכויות כדי להנצל היא להרבות בצדקה".

"גבורה: הנביא ישעיהו קורא לעם ישראל "עם נורא מן הוא והלאה" – עם ישראל הוא "עם נורא" מאז ומתמיד. "עם נורא" בגימטריא קורונה. האנטישמים בכל הדורות פרשו לשלילה, שעם ישראל הוא "עם נורא" האשם בכל המגפות והצרות (ואפילו היום נשמעים קולות כאלה), אך אליבא דאמת הכוונה היא להנהגת ה' עם ישראל, הנהגה מופלאה ("נורא" למעליותא). גם בעיני העמים עם ישראל הוא "עם נורא" – עם מטיל הוד ומורא – כשהוא מקיים את רצון ה', עד ש"וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו ממך". בפרט עלינו להתחזק בימים אלה במצות תפילין, עליהן דרש רבי אליעזר הגדול את הפסוק – "'וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו ממך' אלו תפילין שבראש".

"תפארת: תפלת משה על אחותו כאשר נצטרעה והושמה ב'בידוד' מחוץ למחנה היתה "אל נא רפא נא לה". "רפא נא לה" בגימטריא קורונה. בימים אלה עלינו לעורר רחמים (פנימיות התפארת) על העולם כולו בתפלה לרפואה – "תפלה קצרה" הבאה מתוך הזדהות עם החולים (שקשה להם להאריך בתפלה). מסתובבים ברחוב? מלמלו מכל הלב "רפא נא לה" (ובמקביל הזהרו מלשון הרע, סבת צרעת מרים)".

"נצח: בעל הבטחון הגדול בחז"ל הוא נחום איש גם זו, שאמר על כל דבר "גם זו לטובה" ופעל בבטחון מלא להראות זאת. איש גם זו בגימטריא קורונה. נתחזק בבטחון בה' ונפעל מתוך אותו בטחון".

על ספירת היסוד אמר, כי "קורונה בגימטריא אישון. הפסוק אומר "מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך" – יש להקפיד בימים אלה על כיבוד אב ואם (ובכך לשמור במיוחד על הדור המבוגר, הפגיע יותר לנגיף). ה"צדיק יסוד עולם" רואה עצמו כ'איש קטן' (אחד מפירושי 'אישון'), החייב בכבודם ובשמירתם של הגדולים ממנו".

"מלכות: בכל עת צרה הורה הרבי מליובאוויטש – כדברי חז"ל – לבדוק את המזוזות. הזהר אומר כי "מזֻזות" אותיות זז-מות – סגולת המזוזה היא לשמור על הבית מנגיפים שליליים, ועל כן יש להדר בימים אלה במצות מזוזה ובדיקתה במדת הצורך (אם לא נבדקה בשנה האחרונה). בתוך המזוזה כתובות פרשיות שמע, החל מפסוק היחוד "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד". כנגד השמות הקדושים במזוזה, כותבים מבחוץ שמות קדושים שהם 'חילוף' שלהם (החלפת כל אות באות שאחריה) – מול "הוי' אלהינו הוי'" כותבים "כוזו במוסכז כוזו" והכל יחד בגימטריא קורונה. השמות הקדושים במזוזה הם הסגולה הגדולה ביותר לשמירה מפני הנגיף".

סיכום:

 

כתר

מחית ספקות מהאמונה

להתעג על ה'

"עשה רצונך כרצונו"

 

חכמה

לימוד תורה על מנת להיטיב לשמים ולבריות

 

בינה

לימוד תורה שבכתב במנוחת הנפש

 

דעת

זכירת ושמירת שבת

 

חסד

ריבוי צדקה

 

גבורה

הנחת תפילין

 

תפארת

תפלת "רפא נא לה"

 

נצח

בטחון בה' ש"גם זו לטובה"

 

הוד

עיסוק בשידוכים

 

יסוד

הידור בכיבוד הורים

 

 

 

מלכות

בדיקת מזוזות

 

 
תגובות (1) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 19 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד