בע"ה י"ח תמוז תש"פ
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

מי יתן לי אבר כיונה

להמליץ טוב בעד הנסיעה לאומן בשמחה וששון - אבישלום דוד לוי עונה לשלומי דביר

  • אבישלום דוד לוי
  • י"ט אלול תשע"ח - 11:46 30/08/2018
גודל: א א א
אבישלום דוד לוי
אבישלום דוד לוי

ב"ה

ברה"ו נ נח נחמ נחמן מאומן

אוקראינה – מקום טמא ומגעיל ! לירוק על אדמתה לא מספיק, אשרי שיאחז וניפץ... ונקם ישיב לצריו

בכל זאת אנחנו נוסעים בשמחה וששון שירים וריקודים. מדוע?

בגלל שתי המילים ששלומי דביר היקר השמיט מהשיר: אעופה ציון הקדוש אומנה.   

אשתדל בדברי להאיר מעט את נושא הקיבוץ של ר"ה מהחוויה שעברתי ומדברי רבנו נחמן ור' נתן.

צריך להקדים ולומר שכבר למדתי מהנסיון שההתקשרות לה' בדרך ר' נחמן והנסיעה לאומן תלויים יותר במהלכים פנימיים שעוברים על האדם ופחות בהסברה ולימוד, כמו שעבר עלי אישית.

נתחיל בסיפור מקדים: יום אחד נכנסתי לחנות ספרי קודש בירושלים, תו"כ שיחה עם המוכר הוא סיפר לי שהוא קנה את זכויות ההוצאה לאור של ה'שדי חמד' והוא בקיא בספר והוא גם מארגן כל שנה עליה לקברו בחברון ביום פטירתו. אמרתי לו, אם כן תאמר לי איפה כתוב בשדה חמד שמותר ליסוע לאומן? המוכר הסתכל עלי כאילו השתגעתי ואמר שאם כבר, כתוב שם שאסור אבל הוא מוכן לחפש. אחרי חיפוש קל הוא הגיע לפסקא הבאה (מערכת א"י אות א)  

 "מותר לצאת מארץ ישראל לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים, מצד שהיא מצווה רבה".

המוכר היה בהלם ואני הבנתי שחיפשתי אתונות ומצאתי מלוכה...

יושב  ר' חיים חזקיה מדיני בבית רומנו, כפסע בינו לבין קברי אבות בתקופה בה יציאה לחו"ל הינה שיט מסוכן וקשה באניות וכותב שהיא מצווה רבה. אכן הראי"ה קוק זצ"ל (משפט כהן קמז) תמה עליו מניין לו שהיא מצווה רבה ומדוע לא תספיק זכות הצדיקים בא"י ובפרט אבות האומה ?

אך מדברי ר' נתן שנביא בסוף יובן מניין לו ומה יתרון יש לצדיקים שוכני עפר ארץ העמים.  

חברי ואני כשהיינו פוגשים ברסלבים במעיינות היינו יורדים עליהם חזק כל כך על זה שהם נוסעים לאומן. כמעט את כל הטענות הכתובות במאמרים ובתגובות שפורסמו  ידענו לומר להם. זה כמובן לא היה כוחות כי הם רק התחילו לחזור בתשובה ולא ידעו מה לענות לנו אבל מה שזכור לי זה שממש זעזע אותם איך אנחנו יוצאים בכזו עוצמה נגד מה שהיה חוליה מרכזית בהתקרבות שלהם לה' ? הרי הם לא שמרו שבת, כשרות, טהרת המשפחה וכד' ועכשיו הם כן ופתאום באים אנשים דתיים ותוקפים אותם על הדרך בה התקרבו ???  

אח"כ טלטל אותי ה' טלטולי הנפש כמו שרק הוא יודע לטלטל ומצאתי את עצמי בפעם הראשונה נוסע לאומן אכול ספקות אם עשיתי דבר נכון.

ואז הגיע ערב ראש השנה ומצאתי עצמי עם עוד אלפי יהודים בציון הקדוש בכמה שעות טובות של שאגות, בכיות, שמחות וריקודים ואחווה בעוצמות שלא נתקלתי בהן מעודי.

כמובן שזה שטף לי את ה'תורות' הישנות  שהיו לי נגד הנסיעה, אותם 'תורות' לא היו אלו שעמדו לי בעת צרותי- צרות הנפש אך ר' נחמן משך אותי ברגע האחרון לפני שממש טבעתי.

פאות עוד לא היו לי, אפשר משך אותי רבנו בפאותיו הוא...

מה שעוד שרד מאותן 'תורות' נשטף למחרת כשראיתי כמה אלפי יהודים עומדים שעות על הרגלים במניין הספרדי הענק בציון ורוקדים בלי סוף 'ובכן צדיקים' ו'אתה בחרתנו' ניכר היה שלא מעט מאלו שמתפללים בכזו התעוררות יוצאת דופן אם היו בבית היו מתפללים די בזריזות אם בכלל.

בחסדי ה' הבנתי שזכינו לקבל טעימה קלה שבקלות מההתעוררות שתהיה בקרוב בע"ה כשנעלה לבית המקדש וקיבלנו קצת שיעור בכוחות התפילה שיש לנו. קלטתי שהאריה ישן חזק ולא מודע לכוחו אך כשנתעורר בע"ה בקרוב ונקומה לעלות ציון, לא כמה רבבות אלא מליוני המוני בית ישראל איזו שאגה תהיה על הר הקודש בירושלים !

ראיתי בחוש שהקיבוץ של ר"ה הוא דבר פלא לא מובן היאך ביכולתו לעור כך ישנים מתרדמתם.

עדיין נשארה לי התמיהה מדוע הקיבוץ דווקא כאן באוקראינה מקום משוקץ מתועב וטמא ?

ואיך זה שדווקא כאן זוכים לכזו התעוררות ?

אח"כ זכיתי למצוא מעט ביאור לכך בדברי רבנו נחמן ור' נתן: (בקיצור ודילוג נמרץ)

רבנו אמר לתלמידיו לבוא אליו לר"ה אך לא ביאר מדוע וסתם באמירות הידועות (ר"ה שלי עולה על הכל וכד') אך בר"ה האחרון שלו, חי ימים לפני פטירתו כשהוא חלש וחולה מאד אחרי שהקיא המון דם, אמר את התורה האחרונה שנדפסה בתורה ח , ליקו"מ תניינא ושם הוא מבאר את פעולת הצדיק בכלל ובר"ה בפרט. התורה די ארוכה ועמוקה מיני ים ובהכרח לקרוא אותה במקורה אך קיצרתי ועיבדתי מה שנראה לי נוגע לענייננו:

שקולו של המוכיח הראוי מעורר בנשמות ישראל ריח טוב דקדושה וע"י זה מעוררם לתשובה וקולו הוא בחינת קול השופר שמעורר לתשובה והקול הזה הוא השיר של עשרה מיני נגינה שיתעורר לעתיד (נראה לי שהוא כבר מתנגן, רק צריך להטות אוזן).

ולפעמים, בפרט בר"ה הצדיק צריך להתפלל תפילה שאינה ברחמים ותחנונים אלא בחינת דין.

והסטרא אחרא רוצה לבלוע את התפילה הזו כי מי הוא זה שיבוא ויתבע מהמלך בדין.

אך היא לא מצליחה בכך לגודל כח התפילה של הצדיק, לכן התפילה הזו נתקעת לסטרא אחרא בגרון עד שהיא מקיאה אותה עם נצוצי הקדושה האחרים שהיא בלעה. ונצוצי הקדושה האלו הן נשמות קדושות שהיו ביד הס"א. וכמה שיתווספו יותר אנשים לקיבוץ של הצדיק יגדל יותר כח תפילתו וכך ההקאה תהיה יותר גדולה ויצאו יותר נשמות קדושות מבין שיני האריות של הס"א  ויחזרו בתשובה. ואז מתעורר קול השיר של עשרה מיני נגינה.

אך עדיין נשארת התמיהה מדוע לעשות את הקיבוץ הקדוש בחו"ל ולא בירושלים ?

הסיבה לכך ברורה למי שיסתכל בסגנון הלחימה של צה"ל בעבר ובהווה.

בעבר היה עיקרון ברור להעביר את הלחימה אל שטח האויב- הרי ברור שרק כך אפשר להכניע אותו.

היום מנסים לטפל בו מהאוויר מרחוק ולא משיגים הרבה.

כך גם במלחמה הרוחנית- כדי לטפל באויב צריך להכנס לעומק השטח שלו.

וכך כותב ר' נתן בלקוטי הלכות (חוה"מ ד) שמבאר את תורה ח תניינא:

"בפרט מיתת הצדיקים שבחו"ל, שהכל הוא בבחינת תפילה בבחינת דין הנ"ל,

שמוסרים גופם שיקבור בחו"ל ששם יניקת הס"א ונדמה להס"א שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה. אבל זה הגוף הקדוש הוא בעל כח גדול ועומד להס"א בצוארה עד שמוכרחת עי"ז להקיא הקאות הרבה מקרבה ובטנה וכו' עד שיגמור הצדיק מה שהתחיל כי אז אינו פוסק מלעסוק בבחינת תיקון התפילה הנ"לעד שיגמור כרצונו.

וע"כ שם על קברו יכול כל אחד להתקן אפילו הגרוע שבגרועים כי שם עיקר הכח של בחינת התפילה הנ"ל שעי"ז עיקר קול התוכחה הנ"ל שהוא קול הניגון הנ"ל

שעי"ז מוכיח את ישראל בבחינת נרדי נתן ריחו שעי"ז עיקר התיקון שזה נעשה בשעת מיתתו דייקא כי  אז מוכיחים דייקא כנ"ל וע"כ שם הכל יתתקנו כראוי כל מי שיזכה לבוא לשם בחייו וזה בחינת העשרה קפיטל תהילים שאומרים שם שהם בחינת עשרה מיני נגינה שהם בחינת קול הניגון שיתער לעתיד שהוא בחינת קול תוכחתו הקדושה הנ"ל שעי"ז מעורר ריח טוב אפילו בגרוע שבגרועים ועי"ז מתקן הכל כנ"ל"

מוזמנים להגיב בנחת רוח בלי נצחנות יתרה

תכתבו בספר החיים ובספר הזכרון

אוהבכם

אבישלום דוד לוי  

תגובות (30) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 10 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד