בע"ה ז' חשון תשפ"א
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

קטני אמונה ורוח מול גדול דור

נתבונן בקורטוב של שעשוע בפרפורי הגסיסה של מערכת מסואבת, מלאה בשקרים, העוסקת בחיפוי הדדי, ברדיפת כבוד, בנפוטיזם ובעיוותי דין

  • בעז שפירא
  • ד' תשרי תשפ"א - 09:37 22/09/2020
גודל: א א א
בעז שפירא
בעז שפירא בעז שפירא מקרית ארבע

עם ישראל התברך לאורך הדורות בתלמידי חכמים לרוב. גאונים, אנשי הלכה, בעלי מידות, מנהיגים את הציבור על פי תורתנו הקדושה ועוסקים בהנחלת תורת השם יתברך לרבים. את זאת הם עושים לילות כימים, כשליחים נאמנים, במסירות נפש גמורה, בביטחון בשם וביראת שמים גדולה. ללא חת הם מנהיגים בענווה גדולה ובבריחה מגינונים וכבוד אותנו, צאן מרעיתם הנהנים משיעוריהם והלומדים מהם תוך שאנו אוספים מרגליות וחוכמה מפיהם. כך היה לאורך הדורות בארצנו הקדושה כמו גם בגלות. כאותו עמוד אש לפני המחנה כך מנהיגים אותנו רבותינו בשלווה ובכבוד, באמונה שלמה, בלהט של עשייה והגשמה, באהבת השם וביראת השם.

אשרינו שזכינו.

ומנגד, מדושנים מעונג ומשוכנעים כי הם הם  מהווים בגופם את הנאורות עלי אדמות, יושבים על כסא לא להם אנשים המתיימרים לעשות משפט צדק. תוך שהם עוטים גלימת כזב המשדרת עליונות ושררה מדומים עושים הם בעמנו, בקודשי ישראל, ביישובינו, בערכינו היהודים כבתוך שלהם, או לפחות כך הם מנסים לעשות. קביעות מופרכות והזויות, העדפת האויב על פני אחים יהודים, מתן קדימות ל"ערכים" פוסט מודרניים, אנטי יהודים ואנטי ציוניים, קידום הרס המשפחה היהודית והחלשה מתמדת של צבאנו – כל אלה רק מקצת ממעשיהם הנלוזים – שבינם לבין משפט צדק אין דבר ו/או חצי דבר.

לאסוננו סובלים הפוליטיקאים המנהיגים אותנו מחולשת דעת ורפיסות, כאלה המשתקים אותם, ממלאים אותם פחד ובעתה ובפועל מונעים מהם לקרוא את "המורמים מעם" לסדר, לקצץ את כוחם המדומה ולהחזירו לממדיו הנכונים, לתחום את גבולות סמכותם לעניינים שאינם ערכיים, אמוניים וכרוכים בהשקפת עולם. בכל אלה נכשלים ה"מנהיגים" מזה עשרות שנים עד כי הגענו עד הלום.

המשפטנים והשופטים הם המושלים בכיפה, על פיהם יישק דבר וההנהגה משתופפת בפניהם בחיל ורעדה ומניחה להם להשתולל ולהמשיך להפליא מכותיהם בכל היקר לרוב היהודים בארץ הקודש.

השמדת גוש קטיף וצפון השומרון אושרו על ידי ערלי הלב מירושלים שכן הדבר נעשה לשם "תכלית ראויה" (כך בפסק דינם מאותם ימים חשוכים). מחיקת עמונה מעל פני האדמה כמו גם הריסת בתים בנתיב האבות ולאחרונה גם התעמרות במצפה כרמים ובתושביו זה לחם חוקם וכך נראים תוצרי ה"נאורות" לה הם טוענים. לעומת אלה שהוזכרו, מגלים ערלי הלב חמלה יתרה כלפי רוצחים ערבים ובני משפחותיהם עליהם הם מגוננים לא פעם בחרדת קודש.

כל זה כשלמעשה משליטים עלינו "השופטים" מערכת חוקים ונורמות של הגויים – הטורקים, האנגלים, הקונטיננט,  משפט העמים והמשפט הבינלאומי וכיוצא באלה עיוותי דין שבסיסם התייוונות והתנכרות לתורתנו הקדושה ולמסורת ישראל ותורה שבעל פה. אין זה מקרה שהגויים ושונאי ישראל מהללים לא פעם את "מערכת המשפט הישראלית" ובראשם הבג"ץ.

ממילא איננו מופתעים כאשר המערכת כולה מגויסת נגד הרבנים המנהיגים אותנו כמתואר ברישא לעיל. לא אשכח כל ימי כיצד הובילו שלוחי המערכת את הגאון הרב יצחק שפירא כאחרון המחבלים הארורים כשהוא כבול באזיקים בידיו וברגליו על שכתב את הספר תורת המלך. לא אסלח על חטיפת הרב דוב ליאור שליט"א על אם הדרך לצורך עיכוב וחקירה. ועוד מעלליהם רבים.

וכעת, מתבשרים אנו כי ערלי הלב מבקשים להתנכל לרב שמואל אליהו שליט"א אגב קביעה כי יש להעמיד את כבוד הרב לדין משמעתי!! על שום מה תשאלו? על שהרב אומר דברי אמת נכוחים, על זה שהרב עומד ומתריע בשער נגד התבוללות, על שום זה שהרב מזהה היטב את האויב ויודע להבדיל היטב בין אויב לבין אח יהודי. ערלי הלב אינם יכולים להתגבר על יצרם הרע וכאשר הם שומעים דברי תורה, בהיותם ערים להיות הרב מנהיג ציבור עצום ורב, בהכירם בהשפעת הרב על ובתוך עם ישראל – מבקשים הם לגדוע את כוחו ולצמצם את השפעתו, לסתום חלילה את פיו ולמנוע ממנו להמשיך להרביץ, בגאון וללא מורא, תורה בעם ישראל. כל זה בלא להידרש לצביעות, שהרי ה"נאורים" מפארים את ערך חופש הביטוי ומתארים אותו כ"נשמת אפה של הדמוקרטיה" לה הם סוגדים.....

התגובה הראשונה לשמע ההחלטה השערורייתית הייתה כעס ואפילו תדהמה, זה  מפני הרשעות, ההעזה והחוצפה בה הם נוהגים. אלא שבחלוף רגעים ספורים מאד נמלא פי שחוק.  שהרי מצד האמת מדובר בגמדים מול ענקים, באנשים חלשים וחסרי מורשת אבות לעומת חכמינו שרגליהם  ראשיהם ולבם נטועים עמוק עמוק בתורת ישראל זו שבכתב וזו שבעל פה. מדובר בעוטי גלימות ורודפי כבוד הניזונים מרוחות חולפות וחזיונות שווא של אופנה וריק אל מול רבנים וחכמים היושבים איתן על ארון הספרים היהודי, על חז"ל, על גאונים ללא שיעור, על מסירות נפש של עם ישראל על תורתו וקידוש השם שאין כמוהו.

זו איננה התמודדות בין כוחות שווים אלא משחק "בנדמה לי" של חבורה הזויה וכוחנית העושה ככל יכולתה להשבית תורה מישראל. כמדומני שאת האמת הזו רואה רוב העם היושב בציון ולכן, עם חלוף הכעס הראשוני, החליפה אותו בת שחוק. בת שחוק המכירה בנצח ישראל, הרואה בחוש את תחילת גאולתנו כאן בארצנו, המושפעת מאורה של תורה ומאות אלפי לומדיה בארץ ובעולם. בת שחוק יהודית השואבת כוח משפת הקודש, מהר הבית, מקברי אבות ומעל הכול מתורתנו הקדושה אותה מנחילים לנו רבותינו הצדיקים, הענווים, החכמים , שכל כולם אהבת ישראל.

נתבונן אפוא בקורטוב של שעשוע בפרפורי הגסיסה של מערכת מסואבת, מלאה בשקרים, העוסקת  בחיפוי הדדי, ברדיפת כבוד, בנפוטיזם ובעיוותי דין. ענקי הרוח וגדולי הדור בעם ישראל לא ירכינו ראש לעולם בפני ערלי הלב שקומתם גודלם ושיעורם  נמוכים, קטנים וזעירים, עד כדי מבוכה יש לומר.

תגובות (3) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 23 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד