בע"ה ג' תשרי תשפ"א
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

מה היא תשובה?

תעניות וסיגופים אינם בכלל התשובה שעניינה לשוב אל ה' ולא למרוד בו • לימוד התניא היומי לי"ב תמוז

  • יוסף חיים שפירא
  • י"ב תמוז תשע"ו - 16:46 18/07/2016
גודל: א א א

היום מתחיל אדמו"ר הזקן להסביר מה היא התשובה?

התשובה, לשוב אל ה', היא ההחלטה לחזור לעשות מצוות ולא לעשות עבירות בכלל. לחזור להיות עבד של ה' ולא למרוד בו.

הרבה חושבים שבתשובה צריך, בעיקר, לעשות תעניות וסיגופים, אבל בתניא מסביר אדמו"ר הזקן שתעניות וסיגופים אינם חלק מהתשובה, ולכן בפוסקים (רמב"ם, סמ"ג) לא מוזכרות התעניות במצוות התשובה.

נשאלות על כך שלוש קושיות:

1. קושיא: בברייתא של אתמול כתוב שעל עבירות שחייבים עליהם מיתה מגיעים ייסורים בשביל לגמור את הכפרה?!

תירוץ: מדובר דווקא ייסורים שה' מביא (כלשון הכתוב "ופקדתי"– אני דווקא) למי ששב מעומק הלב.

2.קושיא: הנביא יואל אמר לבני ישראל לחזור בתשובה "בצום בבכי ובמספד"?!

תירוץ: ביואל, חוץ מהתשובה (שהיא ההחלטה להפסיק לעשות עבירות), היו צריכים לצום כדי לבטל צרה – ארבה שהיה צריך להגיע אליהם.

3.קושיא: בספרי המוסר כתוב לעשות הרבה צומות על כל מיני עברות?!

תירוץ: כל הצומות האלו באים כתפילה (כדוגמת קרבן – "כאילו הקרבתי חלבי ודמי") בשביל שה' יכפר על העבירה. אפשר להתפלל על שלושה דברים:

א. שה' יכפר לגמרי בלי ייסורים.

ב. שה' יכפר מהר יותר.

ג. אולי לא שב האדם מאהבה אלא מיראה, ואזי ה' לא יביא ייסורים בשביל לכפר ("את אשר יאהב ה' יוכיח"). זוהי בקשה שה' בכל זאת יביא ייסורים/יכפר לגמרי.

בכל מקרה, הצומות אינם מכלל התשובה שהיא פשוט - להחליט לעבוד את ה' ולא לעשות יותר עבירות.

תגובות (3) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 10 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד