בע"ה ג' סיון תשפ"א
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

הסקר בדק: מצב העסקים במשבר הקורונה

איזו מההגבלות למניעת התפשטות הקורונה גרמה לפגיעה גדולה יותר בענף ההייטק ואיזו מגבלה פגעה בקמעונאים? באיזה ענף יצאו רוב העובדים לחל"ת ומתי החלה העלייה בהעסקת עובדים מהבית?

  • יח"צ
  • י"ב ניסן תש"פ - 09:10 06/04/2020
גודל: א א א

למעלה ממיליון בני אדם הגישו תביעת דמי אבטלה ומדובר בכ-25% מהמשק שמובטל בימים אלו, זאת בעקבות ההגבלות הרבות שהטילה הממשלה למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכו שני סקרים שביקשו לבחון את מצב התעסוקה בישראל, בעקבות משבר הקורונה וההגבלות המתלוות אליו. הסקרים, שנערכו בתאריכים כ"ב-כ"ג אדר ו-ה'-ו' ניסן (18-19/03 ו-30-31/03), הקיפו עסקים בעלי חמש משרות שכיר ומעלה ובחלק מהפעילות במשק, כדוגמת ענשי ההייטק השונים, התעשייה, המסורתית והמעורבת, הבינוי המסחר והפיננסים.

תוצאות הסקרים מספקים מידע על המצב התעסוקה כגון פיטורין חל"ת, עבודה מההבית, מידת ההשפעה של ההגבלות השונות על מצב העסקים, יכולת העסקים להמשיך לפעול תחת התנאים הנוכחיים ועוד.

   | גם העובדים הנחוצים נאלצו לעבוד מהבית או לצאת לחל"ת

כ-40% מהעובדים הגיעו לעבודה בסוף חודש מרץ (סוף אדר ותחילת ניסן), שיעור הנע בין 24% בענפי הפיננסים ל-52% בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת. שיעור המגיעים לעבודה מתפלג באופן דומה (בין 35% ל-43%) גם אם מסתכלים על גודל העסק.

כ-21% עבדו מהבית, ויחד עם אלה שהגיעו לעבודה שיעור סך העובדים עמד על 61%. שונות גבוהה נמצאה בין הענפים, כאשר בענפי המסחר הקמעונאי, הבינוי והתעשייה המסורתית והמעורבת אחוז העסקים המאפשרים עבודה מהבית נמוך משמעותית וכך גם אחוז העובדים מהבית (לוח 2. העסקים).

אחוז העובדים שהוצאו לחל"ת הינו 24.3% כאשר בענף המסחר הקמעונאי כ-42.7% מהעובדים הוצאו לחל"ת  לעומת 11.3% בענפי ההייטק. נכון לסוף החודש הלועזי האחרון, מרץ, רק כ-1.6% מהעובדים פוטרו ממקום העבודה.

בסקר זה נשאלו המדווחים מהו מספר העובדים המינימלי שצריך להגיע למקום העבודה על מנת לשמור על פעילות העסק. ניתן לראות שבענפי ההיי-טק והפיננסים, כ-26% מכלל העובדים נחוצים במקום העבודה על מנת לקיים את הפעילות הכלכלית בעוד שבענפים האחרים האומדן המינימלי הינו מעל 50% (מתוך לוח 1. מועסקים).

עוזרים לעסקים הקטנים! היכנסו ללוח העסקים של הקול היהודי ומצאו את בעל המקצוע שייתן לכם את המענה הנדרש >>

הממצאים מצביעים על כך שבממוצע רוב הענפים שנסקרו כבר נמצאים בפער שלילי בין נחיצות לנוכחות ואכן ענפים אלו גם דרגו את הצמצום במספר העובדים כמגבלה משמעותית.

    | צמצום מספר העובדים והגבלת התנועה – פוגעת בעסקים

בסקר נשאלו המדווחים על מידת הפגיעה המוערכת בפדיון העסק בחודש מרץ, על משך הזמן בו ניתן להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית (שרידות) ועל המגבלות המשמעותיות ביותר לפעילות.

מאומדני הסקר ניתן לראות שמבין ענפי אוכלוסיית הסקר כ-18% מהעסקים צופים שלא תהיה פגיעה בהכנסות החברה בחודש מרץ. בניגוד לעסקים אלו כ-23% מהעסקים צופים פגיעה של יותר מ-76% בפדיון העסק שבבעלותם (לוח 2. עסקים). מבין העסקים המעריכים שהפגיעה בפדיון העסק שבבעלותם היא החמורה ביותר (בין 76%-100%) בולטים ענפי המסחר הקמעונאי (34.3% מהעסקים) והפיננסים (26.9%).

 המדווחים בסקר זה נשאלו על משך הזמן שבו ניתן יהיה לקיים את פעילות החברה במצב זה (עם הגבלות לאותו יום) כאשר אפשרויות התשובה נעו בין "עד חודש" לבין "מעל חצי שנה".

כ-47% מהעסקים ענו שהפעילות הכלכלית של חברתם תוכל להמשיך במצב זה עד חודש ממועד הסקר כאשר מעל 50% מהעסקים הם בענפי התעשייה, הבינוי והמסחר הקמעוני, לעומת 14.3% בענפי ההיי טק ו-27% בענפי השירותים הפיננסים והביטוח. רק 13% מהעסקים דיווחו כי יוכלו להמשיך בפעילותם במצב זה מעל לחצי שנה. בעיקר בענפי ההייטק (41% מהעסקים).

בסקר נשאלו המדווחים על ההגבלות השונות והאם הן משפיעות באופן משמעותי על פעילות החברה: עצירה של הטיסות הבינלאומיות, צמצום התחבורה הציבורית, צמצום במספר העובדים, הגבלה על התכנסות של מעל 10 אנשים, הגבלת התנועה במרחב הציבורי, סגירת שווקים, מרכזי מסחר, בילוי ופנאי.

מניתוח האומדנים עולה שהמגבלות על צמצום מספר העובדים ועל הגבלת התנועה במרחב הציבורי הינן בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על אוכלוסיית הסקר (מעל 60% מהמדווחים ציינו מגבלות אלו). 54% מהעסקים דיווחו על מגבלת סגירת השווקים והחנויות ומרכזי המסחר בילוי ופנאי, ו-51% דיווחו על מגבלה משמעותית של התכנסות של פחות מ-10 אנשים (בעיקר בענפי מסחר קמעוני ובינוי).

מגבלת עצירת הטיסות הבינלאומיות הינה בעלת השפעה נמוכה על פעילות העסקים באוכלוסיית הסקר כ-30% מכלל העסקים ציינו מגבלה זו כמשפיעה באופן משמעותי כאשר בענפיי ההיי טק והפיננסים כ-63.8% וכ-54.4% מהעסקים ציינו מגבלה זו כמשפיעה על חברתם באופן משמעותי.

בעל עסק? הירשם לקבלת טיפים שיעזרו לך לצמוח דווקא בתקופת משבר הקורונה >>

מגבלת צמצום התחבורה הציבורית משפיעה בעיקר על ענפי המסחר הקמעונאי (59% מהמדווחים בענפים אלו ציינו מגבלה זו) בעוד שהשפעתה על שאר הענפים נמוכה יותר.

   | עלייה בכמות עסקים המאפשרים עבודה מהבית  

אחוז העסקים המאפשרים עבודה מהבית עלה במהלך תקופה זו בכלל הענפים, כאשר העלייה החדה הינה בתעשייה (ללא תעשייה עלית) כאשר בגל ראשון (18.3.2020) כ-32.5% אפשרו עבודה מהבית ובגל שני (30.3.2020) כ-46% מהעסקים באוכלוסיית הסקר אפשרו עבודה מהבית (לוח השוואה בין גלים).

בסך הענפים הנסקרים כ-71% מהעסקים אפשרו ב-30.3.2020 עבודה מהבית (לעומת 62.9% ב-18.3.20).

אחוז העובדים שהוצאו לחל"ת בסך הענפים עמד על כ13.6% (לעומת 9.1% בגל ראשון) כאשר העלייה באומדן זה מושפעת מעלייה חדה בענפי התעשייה והפיננסים, בניגוד לענפי ההייטק שם אומדן זה עלה באופן מתון.

אחוז העובדים המפוטרים בענפים אלו (בהם הפעילות העסקים נפגעה באופן מתון יותר מענפים אחרים במשק) עלה מ-0.7% בגל ראשון ל-1.6% בסוף חודש מרץ.

הסקר הראשון פנה ל-548 עסקים בהם עשר משרות לפחות בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת ובענפי הפיננסים. הסקר הקיף חברות המעסיקות כ-588 אלף עובדים, שהם כ-15% מסך השכירים במשק, וחקר את נוכחות העובדים, יציאה לחל״ת ופיטורין. הסקר השני פנה ל-1,312 עסקים בהם גם כאלו עם חמש משרות ומעלה והקיף גם את ענפי המסחר, הבינוי והשירותים העסקיים. אוכלוסייה זו הקיפה כ-1,241,000 שכירים שהם כ-30% מסך השכירים במשק.

תגובות (0) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


63 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 267 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד