בע"ה י"ד סיון תש"פ
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

כשהרב החב"די ברך את האדמו"ר מסקולען

בעקבות פטירתו בתחילת השבוע של האדמו"ר מסקולען, פרסמו מוסדות חב"ד במולדובה תיאור ממפגש בין רבה הראשי של מולדובה לאדמו"ר שנפטר

  • יח"צ
  • כ"ח אדר ב תשע"ט - 15:25 04/04/2019
גודל: א א א
הרב אבלסקי והאדמו"ר זצ"ל (צילום: יח"צ)
הרב אבלסקי והאדמו"ר זצ"ל (צילום: יח"צ)

מפגש מיוחד התקיים במדינת מולדובה בין שני ידידים ותקים: כ"ק האדמו"ר מסקולן והרב הראשי למולדובה הרב זלמן הכהן אבעלסקי.

שליח אדמו"ר הריי"צ לרומניה ושגריר הרבי מליובאוויטש למדינת רומניה. השניים חברו ללימוד ולהצלת אחינו בני ישראל ברומניה הקומוניסטית. 
 
מסע הקודש של חצר סקעולן האדמו"ר מסקולען, מזקני האדמורי"ם, וקבוצת חסידיו הקרובים יצאו למסע הקודש למדינות מולדובה ורומניה למסע על קברי אבות גולת הכותרת של המסע, הוא ביקור בעיר סקולן שבמולדובה שם פקדו האדמו"ר בניו נכדיו וחסידיו הקרובים את ציון זקנו - האדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטגל מסקולען זי"ע יחד עם קהל חסידיו המצומצם את קברי אבותיו.
 
קבוצת החסידים שבתו בבירת מדינת מולדובה העיר קישינב, שם התארחו על ידי מוסדות חב"ד בבירה, והרבנות הראשית למולדובה בנהגת השליח הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה וידיד נעורים של האדמו"ר מסקולן.
 
בערב שבת קודש התארחו בלשכת הרבנות הראשית למולדובה, נכדי האדמו"ר ובניו, לפרישת שלום והתוועדות חסידים עם הרב הראשי למולדובה הרב זלמן אבעלסקי, במהלך ההתוועדות סיפר להם הרב אבלסקי על הקשר המיוחד בינו לבין סבם ואביהם, בין הדברים סיפר להם את נס ההצלה של ה'סקולענר רב', על ידי הרבי, והוא עצמו זכה להחתים את אצבעותיו על מנת שה'סקולענר רב', יוכל לצאת את גבולות רומניה, בשל היות העובדה שנעצר וישב בבית האסורים על ידי השלטון הרומני הקומוניסטי.

במהלך השיחה סיפר השליח הרב אבלסקי על עסקנותו ולימודיו יחד עם בן ה'סקולענר רב', ידידי ורעיי האדמו"ר הנוכחי מסקולען, יחד פעלנו להציל את נפשות אחינו בני ישראל, הנני פעלתי בשליחותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (האדמו"ר הקודם של חב"ד).

שיאה של ההתוועדות עת הסביר לבניו ונכדיו בטוב טעם את האמונה בביאת המשיח, וצפיית בני ישראל להתגלותו של משיח הרבי מליובאוויטש.

כמה שמחו להיפגש נכדי האדמו"ר עם נכדי השליח והרב הראשי למולדובה, בשיחתם יחד העלו זקנינו  יחד פעלו במסירות נפש ממש לחיזוק חומת היהדות והחסידות אצל אחינו בנ"י.
 
מקווה הטהרה וחדרי אירוח לחצר סקולן

פדרציית הקהילות היהודיות – חב"ד ליובאוויטש במולדובה, דאגה לאירוחן של חצר החסידות, ולמקווה טהרה רחב ידים שימש את קהל החסידים בערב שבת ובשבת קודש, לקידושא רבא התוועדו ושמעו מהרב הראשי והשליח הרב זלמן אבלסקי על היסטוריית מוסדות סקולן ברומניה, והמסירות נפש שנדרש להחזיק את מוסדות הקודש, רגעי השיא היו, שהרב זלמן הכהן אבלסקי לימד את החסידים ניגונים שחיבר האדמו"ר הנוכחי, ואביו ה'סקולענר רב', נוסחאות התפילה, וניגונים צובתי מיתרים.

החסידים היו בהלם מוחלט מעוצמת הזיכרון של השליח ומשירותו העריבה, באומרם באידיש רהוטה, כבוד הרב יכל להנהיג חצר של חסידים וכו', הרב זלמן אבלסקי ענה להם שאולי הם לא מבינים זאת אך זכה לדבר גדול ומהותי  יותר שליחו של הרבי מליובאוויטש משיח צדקנו.

וסיפר להם שאף זכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לרומניה, כהשליחות מלווה בניסים גדולים, בהם הצלת מוסדות 'הסקולענר רב', וסיוע רב בחילוצו מרומניה. 
 
שעת השיא ללא ספק היה טיש מיוחד, בו נפגשו הידידים משגבר הימים, האדמו"ר והרב הראשי התרגשו למדי, לאחר שלום עליכם מיוחד ולבבי, התיישבו לטיש עם קהל החסידים הבנים והנכדים.

האדמו"ר החל לנגן את הניגון עם המילים "חסדי השם כי לא תמו רחמיו", על המפגש הזה, ואחרי זה ציין ששמח שנפגשים שוב לאחרי עשרות שנים, ועוד כאן במולדובה, בה מכהן הרב אבלסקי השליח והרב הראשי למדינה.
האדמו"ר סיפר כי נזכר בסוגייות הגמרא בהוויות אביי ורבא שלמדו יחד הרב זלמן הכהן אבעלסקי עם האדמו"ר הנוכחי בן ה'סקולענר רב', כשמפעם לפעם הלימוד נעצר למען העסקנות עם המוסדות הקדושים.

לאחר מכן ביקש האדמו"ר מסקולן, מהשליח הרב אבעלסקי להתוועד עם חסידו, הרב אבעלסקי סיפר לקהל החסידים סיפורים מהימים ההם על מסירות הנפש של ה'סקולענר רב' ובני הבית בינהם ידידי הטוב הרבה מסקולן, לאחר מכן לימד השליח הרב זלמן אבעלסקי את הקהל הקדוש, את ניגוני בית סקולן עתקים, שכולם נדהמו שזוכר דברים שכמעט נמחקו מהחסידות, אך ברוך השם הרב אבלסקי זוכר, לקראת סיום דיבר הרב אבעלסקי על האמונה בביאת המשיח, ועל הצייפה לביאתו, בן האדמו"ר אמר להרב הגאון הרב אבעלסקי, כי אביו פועל רבות בענין, והחלו החסידים לנגן ניגון שהלחין האדמו"ר במיוחד על המילים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.

לאחר מכן המשיך השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה, לבאר בטוב טעם על פי הגמרא בתענית, פירוש החתם סופר, השדי חמד, ושאר ענקי פוסקי ישראל, בדבר כך שקבורתו של משיח הינה רק לעיני העולם ובקרוב ממש יתגלה דער ליובאוויטער רבי, משיח צדקנו.
 

ההצלה היתה בזכות אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, והשליח אדמו"ר מהוריי"צ לרומניה הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה, סיפר לא אחת לנכדו השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב: לאחר שכל המאמצים נכשלו של טובי הרבנים והעסקנים, פנה השליח הרב זלמן אבעלסקי, אל הרבי על מנת לפעול לשחרור האדמו"ר מבית האסורים.

הרבי הפעיל את חסידיו וקשריו, ושלח את הרב אליעזר סילבר לוושינגטון כדי לדאוג לשחרורו, וכן את הרב בנימין גורודצקי.

במהלך השחרור, המצב עוד טרם היה ברור עם השלטונות הרומניים וכולם היו בפחד גדול, מה ילד יום, חוסר התקשורות והמעקב אחרי כל צעד וכל מכתב או מסר היוצא מהמדינה, משהגיעו לשחרר האדמו"ר פחדו וחששו לחייו של אדמו"ר, לא הבינו מה טמונה בחתימה זו, גם למשימה זו התגייס השליח הרב זלמן אבעלסקי ונאות לבקשת שלטונות המדינה ואף חתם את שמו בשם האדמו"ר על כל המסמכים ברומניה על מנת שהאדמו"ר יכול לצאת, שכן כל באי ביתו פחדו לחתום על כך.  בסייעתא דשמיא זכו לאישור המיוחל מרומניה הקומוניסטית אודות לברכתו של הרבי ולמאמציו של שליחו הרב זלמן אבלסקי, שגריר הרבי לרומני' והרב הראשי למולדובה.

הכרת הטוב וקשר חם וללבי נרקם מאז בין חב"ד לחצר סקולען: בשנת תשמ"ח הגיע ר' ישראל אברהם לנחם את הרבי על פטירת רעייתו, הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא שניאורסון. במהלך הביקור אמר לו הרבי: "בוודאי ידוע לכם על דבר הקשר שהיה בין ליובאוויטש וסקולן בפעולות שנעשו במדינה ההיא".

בשנת תשע"א, במהלך ביקורו במולדובה נרשם ביקור היסטורי של סגירת מעגל, ביקר במוסדות חב"ד בעיר והתוועד עם השליח הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, הרב הראשי למולדובה  והעלו יחד זכרונות מלימודם המשותף ופועלם למען בני ישראל ברומניה הקומוניסטית. כמו כן עורר רבות השליח הרב זלמן אבעלסקי, על המוכנות להתגלותו של משיח, ובניו של אדמו"ר סיפרו להרג"ז אבעלסקי כי האדמו"ר חיבר ניגון מיוחד של "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח", וכל הקהל החל לנגן הניגון בהתלהבות גדולה.

בתיאור אודות מצבו של האדמו"ר: "ממש היה כפסע ביני לבין המוות, כי לא היה דרך הטבע להינצל מהם, ובדרך נס ממש נצלנו ממוות לחיים".

בהמשך ההתוועדות המיוחדת, אמר האדמו"ר "חסדי ה' לא תמנו כי לא תמנו רחמיו", זהוי זכות גדול להפגש אחרי מאמצים רבים לסייע לבני ישראל היתומים שם ברומני'.

תגובות (1) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 14 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד