בע"ה ג' שבט תשפ"א
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

חי אלול בדורנו

חסידים אומרים כי הבעל שם טוב החיה את עבודת התשובה של חודש אלול. הרב אריאל לוי במאמר להולדת הבעל שם טוב.

  • הרב אריאל לוי
  • י"ט אלול תשע"ט - 17:39 19/09/2019
גודל: א א א
הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
ח"י אלול הוא יום הולדתו של אור ישראל מרן הבעל שם טוב הקדוש. חסידים היו אומרים שהבעש"ט נולד בח"י אלול כדי "להחיות את אלול".
אם פעם אלול היה חודש של תשובה מיראה, מלווה במרירות ובמתח, הרי שהבעש"ט ותלמידיו הקדושים הפיחו בו רוח חיים והתשובה בו היא מתוך שמחה. בדורותינו זכינו על גבי אורו של הבעש"ט ותלמידיו לגווניהם, לאור מרן הראי"ה קוק זצ"ל ואור התשובה השתדרג יותר עם אורה של תורת ארץ ישראל.
מי שזוכה ולומד בימים אלו את אגרת התשובה של בעל התניא או ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות של רבי נחמן מברסלב ותלמידו הנאמן רבי נתן, מחיה את ימי אלול ומתעורר בהם לתשובה שמשמחת ולא מדכאת את כוחות החיים. עם זאת, על גבי לימוד תורת החסידות וספרי היראה לחיים האישיים, חיוני להבין עד כמה מעצימה חזרת עם ישראל לארצו את אורה של התשובה גם בחיי היחיד וגם בחיי הציבור כולו. לכן מן הראוי בימים אלו לחזור שוב ושוב על לשון קדשו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל באגרת התשובה שכתב לרב חרל"פ (אגרות הראי"ה כרך ב' אגרת שע"ח), ולמצוא בדבריו מזור נחמה ורפואה לנפשות נכאבות והבנת יסודות נצרכים לזמננו.
כולנו רוצים לחזור בתשובה, להתקרב לאבינו שבשמיים ולעשות רק את רצונו. אך הייאוש עלול להשתלט עלינו, ואדם נחלש ונופל בדעתו. בלב נכנס הספק, שמא תשובתי אינה מקובלת, אולי איני רצוי לפני ה' יתברך אחרי החטא והנפילות? על רבים מאיתנו משתלטת הרגשה של ריחוק מה' והתשובה נראית רחוקה ולא מציאותית. כנגד הייאוש הזה, מסביר הרב זצ"ל: "ביסוד הכול צריכה לבוא ההסברה הכללית של בטחון התשובה, ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו". תהיה בטוח שתשובתך התקבלה! אל תהיה מתוח, אלא מלא שלווה, מלא שמחה! 
שמחת אמת שבאה מתוך הביטחון בה' יתברך שהוא "רוצה בתשובה" ו"חנון המרבה לסלוח", אינה מביאה את האדם לידי קלות ראש וחסרון ביראת שמיים. "ולכוין עם זה לבאר, איך שמחת-אמת זאת, ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה, חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית, הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראה תתאה. אדרבא, עוד הוא מרבה את הכח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית... הבטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיו-עדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זכה פנימית ועדינה, איך כל הזדונות, לכל מדרגותיהם, וק"ו השגגות לכל מיניהן, מתהפכים לזכויות גמורות, ורכוש גדול ועושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך". כל הירידות מתהפכות לעליות!
"מהלך הסיבוב של כל דבר חטא ועון מתחיל - ע"י התעלות הרצון לטוב ולקודש ד' - ללכת באורח חיים, המסבב ברכה ושמחת עולמים, בכל היצור כולו" – לא רק היחיד עושה תשובה לעצמו, אלא הוא מרומם ע"י תשובתו את העולם כולו.
ויש מי שיאמר לעצמו שהרי נפילותיו קשות מאד, ואיך אפשר לתקן אותן? יש סוברים שרק ע"י תעניות, סיגופים או דיכוי כוחות החיים אפשר לחזור בתשובה. לכן מסביר הרב: שאפשר "להעלות כל בחינה של נפילה של כל אחד מישראל, עם חביב, עם קדוש, מכל מקום שהוא, מכל עמק עמקים של תחתיות ארץ, בין במעשה בין בדעת, עד הקצה האחרון - לאור החיים. ודווקא להובילם בשמחות וגיל, בלא שום דרך עוצב וברוח עוז וגבורת רעם, במסילות קודש סלולות ומסוקלות".
חשוב מאוד לדעת שיש קשר הדוק בין מצוות התשובה לחזרה לארץ ישראל. מאז שחזרנו לחבלי ארצנו במלחמת ששת הימים, גדלה תנועת התשובה עד מאוד, ויהודים רבים שבים לצור מחצבתם ומתקרבים לאבינו שבשמיים. אנו רואים תופעות מופלאות של יהודים שעזבו מנעמי העולם הזה ובאו לחסות בצל כנפי השכינה במסירות ללימוד התורה ועבודת הבורא.  ב"ה יש יהודים  טובים שמנסים להחזיר בתשובה את נשמות ישראל, כוונתם רצויה חשובה ומבורכת. עם זאת מדגיש מרן הראי"ה בדבריו החשובים את הקשר ההדוק בין אור התשובה לשיבה לארץ ישראל:  "ואם יבא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו...
הבטיחה התורה שעם ישראל יחזור בתשובה, לא רק בחיים האישיים אלא גם בחיי הכלל. ואם בדרך אנו חווים קשיים ותסכולים בל ניפול בדעתנו. בסופו של דבר:  "עתידים להיות כולם שבי פשע. וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח ומוגת לבב כליל יחלוף. ורוח מעודד, ממלא חיי ישע וענג ה' בגודל לבב ורוחב דעה והגיון עוז יקח את מקומו בכל הלבבות הנגשים אל ה בהר הקודש, להצמיח פדות בהכשרת החיים לאומץ אלוהי המבשר צבא רב של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת ההולכות מחיל אל חיל בגבורת ישע ימין עליון". במהרה בימינו אמן.
תגובות (0) פתיחת כל התגובות כתוב תגובה
מיון לפי:

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 29 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד