בע"ה י"ד סיון תש"פ
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close

כאילו הוא יצא ממצרים

הרב אריאל לוי

הלואי ונצליח לצאת מהסרט של תעתועי עולם השקר ולהיות קשובים לנפש האלקית

בהגדה של פסח אנחנו אומרים את דברי המשנה במסכת פסחים: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". יציאת מצרים מוזכרת בתורה חמישים פעמים)...

להמשך קריאה >>

הצילני מקליפת המן עמלק

הרב אריאל לוי

זכור את אשר עשה לך השימוש שאינו מבוקר באינטרנט

אשר קרך בדרך: שהכניס קרירות בנשמות ישראל וכיבה את אש התבערה שבנפש היהודי ההומיה ללימוד תורה בקדושה ובטהרה, ובמקום להתמסר לתורה ותפילה ויראת ה' טהורה ג)...

להמשך קריאה >>

"ונתתי אותה לכם מורשה"

הרב אריאל לוי

בזכות "מורשה קהילת יעקב" נזכה לרשת את הארץ • מאמר לפרשת וארא

כאשר נגלה ה' יתברך למשה רבנו, לאחר שפרעה הכביד את עבודת הפרך ואת עוצמת השעבוד של עם ישראל, מבטיח ה' למשה שעכשיו מתחיל תהליך של גאולה בו המטרה אינה רק )...

להמשך קריאה >>

וירא בסבלותם

הרב אריאל לוי

ללמוד ממנהיג ישראל הראשון - אכפתיות לעם ישראל

כולנו רוצים לחנך את עצמנו ואת ילדינו לאהבת תורה וליראת שמיים. חשוב מאד לספר לילדים סיפורי צדיקים וכך להחדיר בהם שאיפות טובות. במיוחד בדורנו מול ניסיונ)...

להמשך קריאה >>

מעלת קברו של יעקב אבינו

הרב אריאל לוי

נתאר לעצמינו אדם שיש לו קשיים כלכליים שהפקידו לחשבון הבנק שלו סכום כסף אדיר, אלא שלא הודיעו לו. הוא סבור שאין לו כסף, הולך לחנות ולא יכול לקנות מצרכים)...

להמשך קריאה >>

לאלאור אזריה מגיע צל"ש

הרב אריאל לוי

הלוחם האהוב שלנו אלאור אזריה קידש שם שמיים ומגיע לו על כך פרס וצל"ש • דעה

בימים ההם ביקשו היוונים "לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". הם החדירו בקרב מחנה ישראל תרבות זרה, שונה לחלוטין מהמוסר האלוקי שבתורה הקדושה. מרן הרב קוק)...

להמשך קריאה >>

בימים ההם בזמן הזה

הרב אריאל לוי

על המיתייונים בימינו • דעה

הרמב"ם מעתיק לנו את דברי הגמרא שמסבירה את עניינו של חנוכה. הנושא היה לפני כ2100 שנה, באמצע תקופת בית המקדש השני. מלכות יוון הרשעה כבשו את ארץ ישראל, ה)...

להמשך קריאה >>

הארי שבחבורה

הרב אריאל לוי

ללמוד מדומיות שידעו להתרכז בתפילתם • הרב מנחם ליבמן זצ"ל לרגל יום האזכרה שלו

בדורנו, כשאנו משופעים במכשירים שונים, עם כל היתרונות שיש בהם (כמובן רק כאשר משתמשים בהם באופן מבוקר ורק לדברים טובים ונחוצים), רבים הם מסיחי הדעת. ריכ)...

להמשך קריאה >>

ולא תחניפו את הארץ

הרב אריאל לוי

כל מי שמשבח אותו, כל מי שמחניף לו או משתתף בפולחן האישיות שנעשה לו, נותן בעקיפין הכשר לפשעיו האיומים • דעה

התורה בפרשת מסעי מזהירה אותנו "ולא תחניפו את הארץ" (במדבר ל"ה ל"ג). החנופה היא איסור חמור מאוד.רבנו יונה בספרו "שערי תשובה" (סימן קפ"ח) כותב שהחנופה ה)...

להמשך קריאה >>

"לשבת על האדמה"

הרב אריאל לוי

על שבחה של ארץ ישראל לקראת ראש השנה

אחיי ורעיי האהובים!תורתנו הקדושה מחולקת לסיפורי התורה ולמצוות התורה. בחומש בראשית המשתרע על פני 2448 שנים יש רק 3 מצוות. רובו הגדול סיפורים. ומה מטרת )...

להמשך קריאה >>

תורתו חשובה ויקרה בשמיים

הרב אריאל לוי

לרגל הילולת הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדאד

אחיי ורעיי האהוביםהמשנה באבות פרק ו מונה את שימוש תלמידי החכמים כאחד ממ"ח דברים שהתורה נקנית בהם.הגמרא הקדושה, במסכת ברכות (ז, ב), מלמדת אותנו שגדול ש)...

להמשך קריאה >>

אוהב עמו ישראל

הרב אריאל לוי

מאמר לרגל אזכרתו של הרב יורם אברג'יל במלאת 11 חודשים לפטירתו. מלא וגדוש במסירות נפש אדירה, קיבל עליו אחריות להקים עולה של תורה בכל רחבי הארץ

הלב מתהפך ביום זה. איך עברו להם ביעף 11 חודשים מאז שנלקח מאתנו מאור עיננו ומחמד נפשנו אוהבן של ישראל הרב יורם מיכאל אברגל זצ"ל. הרבה הכרת הטוב עלינו ל)...

להמשך קריאה >>

"ובו תדבק"

הרב אריאל לוי

דבקות בקב"ה על ידי הסתופפות בצילם של צדיקי אמת

אחיי ורעיי האהובים!כולנו רוצים לחיות חיים טובים. אך מה הוא הטוב האמתי? מלמד אותנו קדוש ה' הרמח"ל זצ"ל: "כי רק הדבקות בה' זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבוה)...

להמשך קריאה >>

אהבת הארץ של הרב אליהו זצ"ל

הרב אריאל לוי

"התורה היא לא שלי והיא לא למכירה" • כמה סיפורים לרגל ההילולה

מורנו ורבנו ועטרת ראשנו חכם מרדכי אליהו זצ"ל היה "מורה הוראות בישראל". בלשונו הזהב כל משפט וכל דיבור היו מחושבים. לא שח שיחת חולין מימיו ומעולם לא היה)...

להמשך קריאה >>

צדיקים שנהגו כבוד זה בזה

הרב אריאל לוי

דברים לזכרו של רבי יעקב יוסף זצ"ל במלאת שלוש שנים להסתלקותו

אחיי ורעיישלוש שנים עברו מאז הסתלקותו של מ"ור הרב יעקב יוסף זצ"ל מאתנו, ביום ב' באייר התשע"ג. ירושה גדולה של דעת והסתכלות נכונה על העולם הותיר לנו הרב)...

להמשך קריאה >>

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 14 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד

תוכן פירסומי