בע"ה כ' אב תש"פ
הרשמה לניוזלטר שלנו

Close
"צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו"

"צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו"

הצדקה מפנה את פנימיות הלב לה' ועל ידי כך כל ההליכה היא בדרכי ה' • תניא יומי לי"ד באב

 • יוסף חיים שפירא
 • י"ד אב תשע"ו - 18/08/2016
אין ישראל נגאלין אלא בצדקה

אין ישראל נגאלין אלא בצדקה

פנימיות הלב שבה לה' על ידי הצדקה שהאדם נותן - "ושביה בצדקה" • תניא יומי לי"ג באב

 • יוסף חיים שפירא
 • י"ג אב תשע"ו - 17/08/2016
"זורע צדקות מצמיח ישועות"

"זורע צדקות מצמיח ישועות"

על ידי שיהודים זורעים בעולם הזה צדקה – צומחות ישועות וייחודים בראש האצילות • תניא יומי לי"ב באב

 • יוסף חיים שפירא
 • י"ב אב תשע"ו - 16/08/2016
"וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו"

"וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו"

"מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול' • תניא יומי לי"א באב

 • יוסף חיים שפירא
 • י"א אב תשע"ו - 15/08/2016
"חגרה בעז מתניה"

"חגרה בעז מתניה"

הבסיס להתבוננות ורגש לה' הוא אמונה, והזמן המסוגל לחזק אותם הוא בתפילת שחרית, כיוון שהיא 'שעת רחמים ועת רצון' למעלה • תניא יומי לח' באב

 • יוסף חיים שפירא
 • ח' אב תשע"ו - 12/08/2016
התורה וגוף האדם

התורה וגוף האדם

מתחילים את אגרת הקודש בלימוד היומי בספר ה'תניא'

 • ז' אב תשע"ו - 11/08/2016
לשמוח בייסורים - על מה ולמה?

לשמוח בייסורים - על מה ולמה?

הייסורים בעולם הזה מכפרים על העוונות, ועל ידם ניצולים מהייסורים של הגיהנום • תניא יומי לו' באב

 • יוסף חיים שפירא
 • ו' אב תשע"ו - 10/08/2016
מה יותר - שמחה או מרירות?

מה יותר - שמחה או מרירות?

צריך להיות בשמחה ועם זאת לזכור שחטאתי, כדי להיות בשפלות ולא להתגאות • תניא יומי לה' באב

 • יוסף חיים שפירא
 • ה' אב תשע"ו - 09/08/2016
"הטוב כי לא כלו רחמיך"

"הטוב כי לא כלו רחמיך"

ה' הוא אין סופי, וממילא גם מידת הרחמים והסליחה שלו היא אין סופית • תניא יומי לד' באב

 • יוסף חיים שפירא
 • ד' אב תשע"ו - 08/08/2016
שמחה והכנעה באותו הרגע - אפשרי?

שמחה והכנעה באותו הרגע - אפשרי?

"חדוה תקיעא בליבאי מסטרא דא ובכיה תקיעא בליבאי מסטרא דא". שלש הוכחות לאפשרות של שני מצבי הנפש בו זמנית • תניא יומי לג' באב

 • יוסף חיים שפירא
 • ג' אב תשע"ו - 07/08/2016
עבודת התפילה - 'כובד ראש' או 'שמחה'?

עבודת התפילה - 'כובד ראש' או 'שמחה'?

"אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש (תשובה תתאה)", או "...אלא מתוך שמחה (תשובה עילאה)"?! • תניא יומי לב' באב

 • יוסף חיים שפירא
 • ב' אב תשע"ו - 06/08/2016
'אתערותא דלתתא' בתשובה עילאה

'אתערותא דלתתא' בתשובה עילאה

בשביל שהאדם יהיה כלי לגילוי אלוקות ויצליח באמת להתקשר לקב"ה בקשר נעלה של מוחין - צריך גם 'אתערותא דלתתא' • תניא יומי לא' באב

 • יוסף חיים שפירא
 • א' אב תשע"ו - 05/08/2016
תשובה עילאה - קשר של מוחין עם ה'

תשובה עילאה - קשר של מוחין עם ה'

בתשובה עילאה כל המעשים נעשים כפרטים של דבר אחד - קשר עמוק עם ה', בו אני מרגיש שה' הוא המקור שלי • תניא יומי לכ"ט בתמוז

 • יוסף חיים שפירא
 • כ"ט תמוז תשע"ו - 04/08/2016
תשובה תתאה ותשובה עילאה

תשובה תתאה ותשובה עילאה

איך על ידי תשובה תתאה מתוקן הפגם בשם הוי'? ומהי תשובה עילאה? • תניא יומי לכ"ח בתמוז

 • יוסף חיים שפירא
 • כ"ח תמוז תשע"ו - 03/08/2016
העבירות מסתירות את אור ה'

העבירות מסתירות את אור ה'

הרבה עבירות קלות מסתירות את אור ה' כמו הרבה עננים קלים המסתירים אור השמש • תניא יומי לכ"ז בתמוז

 • יוסף חיים שפירא
 • כ"ז תמוז תשע"ו - 02/08/2016

האינתיפאדה המושתקת


0 אירועי טרור ביממה האחרונה
האירועים מה- 24 שעות האחרונות ליומן המתעדכן > 14 מהשבוע האחרון

סיקור מיוחד